Update coronavirus 24 maart 2020: nieuwe, aanvullende maatregelen

Coronavirus en kwetsbare groepen en zwangeren
20 maart 2020
Update coronavirus 31 maart 2020: bestaande maatregelen verlengd t/m 28 april 2020
1 april 2020

Update coronavirus 24 maart 2020: nieuwe, aanvullende maatregelen

Het RIVM en de Rijksoverheid hebben op 23 maart, naast alle bestaande maatregelen, aanvullende maatregelen laten uitgaan. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis! Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Medewerkers worden dingend verzocht om, indien dit mogelijk is, thuis te werken!
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Alle samenkomsten worden tot 1 juni verboden waarbij de bovengrens tot 100 personen verdwijnt.
 • De regels voor groepsvorming worden aangescherpt. Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is, zoals parken, stranden of wijken. Wie met drie of meer mensen niet op 1,5 meter uit elkaar blijft, kan te maken krijgen met handhavers. Huishoudens vormen een uitzondering, gezinnen mogen nog wel samen naar buiten.
 • Winkels moeten hun maatregelen aanscherpen, bijvoorbeeld door een scherp deurbeleid in te voeren.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Kinderen mogen nog wel met elkaar buitenspelen, maar volwassenen moeten zo min mogelijk naar buiten.
 • Rond 6 april valt de beslissing of de scholen langer dicht moeten blijven.
 • Als één gezinslid koorts heeft, moet het hele gezin thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen, zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

Een overzicht van de eerder afgekondigde maatregelen:

 • Houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Geen handen geven.
 • Alle scholen en kinderopvangcentra in Nederland blijven dicht tot en met 6 april. Voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten, wordt opvang geregeld zodat ze aan het werk kunnen blijven.
 • Alle horeca en sportclubs blijven dicht tot en met 6 april.
 • Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts: thuisblijven. Neem contact op met de huisarts als de klachten erger worden.
 • Vermijd het openbaar vervoer en andere openbare ruimtes.

Dienstverlening paraDIGMA groep

Alle gesprekken met medisch professionals vinden telefonisch plaats tot en met 6 april 2020. Deze datum is onder voorbehoud. Indien u een afspraak heeft met een andere professional binnen paraDIGMA groep, dan vragen wij u om samen met deze professional vast te stellen of de afspraak ook telefonisch gehouden kan worden. Dit geniet vanuit paraDIGMA groep de voorkeur. Mocht dit geen mogelijkheid zijn, dan kan de afspraak verplaatst worden naar, vooralsnog, een moment na 6 april. Is het noodzakelijk om een afspraak toch fysiek te laten plaatsvinden, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen paraDIGMA groep om de mogelijkheden te bespreken. Een fysieke afspraak vindt alleen plaats als dit verantwoord is.

Heeft u vragen?

Neem, daar waar mogelijk, contact op met uw contactpersoon binnen paraDIGMA groep of via ons algemene telefoonnummer: 088 032 2400