Whitepapers

Bouwplaats-13

Welkom op paraDIGMA.nl

Lees de whitepapers van onze labels

Voor iedereen die geen genoeg kan van duurzame inzetbaarheid

Alles wat u moet weten over de WGA

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering ontvangt een medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt. Is een medewerker langer dan twee jaar ziek, dan krijgt hij, afhankelijk van de mate van ar...

Het beheersen van uw geldstromen binnen de sociale zekerheid

U weet het ongetwijfeld; u bent maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers en ex-werknemers die arbeidsongeschikt raken. 2 jaar loondoorbetalingsverplichting of ziektewet en maximaal 10 jaar WGA. Maar hoe gaat zo'n proces van arbeid...

Hoe grip te krijgen op schadelast voor publiek verzekerde werkgevers

Er wordt vaak gedacht dat wanneer u als werkgever bij het UWV verzekerd bent, u geen grip meer kunt hebben op de schadelast. Niks is echter minder waar. Lees hier meer over in de whitepaper. 

Het nut van bezwaar

Wist u dat u tegen elke afgegeven beschikking in bezwaar kunt gaan? Onze ervaring leert dat bezwaar maken loont. Lees hier meer over in de whitepaper. 

Alles wat u moet weten over de Ziektewet

De Ziektewet (ZW) is een Nederlandse wet die regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering....

Werkhervattingskas (WHK beschikking)

In december stuurt de belastingsdienst de werkhervattingskas (WHK beschikking) naar werkgevers. Maar wat moet je als werkgever nu precies doen met zo'n beschikking en wat voor informatie geeft dat stukje papier? Lees hier meer over in de whitepaper.

Waarom eigenrisicodrager worden of blijven?

Waarom zou u als werkgever eigenrisicodrager worden? Of waarom zou u als werkgever juist bij het UWV blijven? Lees meer over de mogelijkheden/keuzes/verantwoordelijkheden van eigenrisicodragerschap in de whitepaper. 

Laat u als werkgever onnodig geld liggen?

Langdurig verzuim is geen prettige situatie. Niet alleen voor de medewerker, maar ook voor u als werkgever: u moet een talentvolle medewerker (tijdelijk) missen. Daarnaast kost een verzuimende medewerker simpelweg geld. Helemaal wanneer het verzuim l...

Compensatieregeling Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is en er geen uitzicht is op herstel binnen een half jaar, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op transitievergoeding. Hoe de compensatieregeling...