Column: Maken schulden iemand dommer?

DSC_5429

Welkom op paraDIGMA.nl

Budgetcoaches bij schulden

Column: Maken schulden iemand dommer?

De programma’s op televisie, de maatschappelijke discussie; mensen met schulden, het is een hot item. We zien op televisie mensen die door deurwaarders worden bezocht; we zien schrijnende situaties, maar ondertussen toch een grote flatscreen aan de wand. Onbewust denken u en ik wellicht, “maar hoe kan dít? Dit is toch een domme keuze? Mensen hebben blijkbaar eigen schuld.” En heel kort door de bocht: mensen met schulden zijn niet slim bezig..

Dat situaties ontstaan uit het maken van bepaalde keuzes staat vast. Ook dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar eigen keuzes is zeker waar. Uit onderzoek blijkt echter dat we hier een kanttekening bij moeten maken. Gebleken is dat mensen in tijden van schaarste (in tijd, in ruimte óf in geld) wel 13 punten in IQ kunnen zakken en dat dit bepaald gedrag kan bepalen en beïnvloeden.

In het boek ‘Schaarste’ van psycholoog Eldar Shafir en gedragseconoom Sendhil Mullainathan wordt de gedragsverandering in tijden van schaarste onderzocht. Het gaat voor deze column te ver om dit helemaal uit te diepen, maar kort gezegd is onderzoek gedaan naar het IQ van mensen in tijden van schaarste. Zo werden suikerrietboeren in India onderzocht. Deze boeren kunnen eenmaal per jaar oogsten. Voor de oogst zijn ze arm en na de oogst liggen de bergen letterlijk voor hun voeten. Uit onderzoek bleek dat het IQ van de boeren net voor de oogst (in tijden van schaarste in inkomen) 10 punten lager lag dan in de periode net na de oogst (in tijden van rijkdom). Ook een onderzoek in een winkelcentrum bevestigde dit. Mensen van verschillende inkomensgroepen werd een financieel vraagstuk voorgelegd. Wat als een reparatie aan bijvoorbeeld een mobiele telefoon € 150,00 zou kosten. Rijk en arm scoorden qua IQ en mate van impulsief gedrag hetzelfde. Hetzelfde vraagstuk voor een bedrag van € 1500,00 leverde echter bij de ‘rijke groep’ geen verschil op, maar bij de ‘arme groep’ een verlaging van het IQ met 13 punten!

Een verlaging van IQ door schaarste in geld. Is het dan gek dat mensen in deze positie soms (voor een ander) niet te volgen beslissingen maken? Nee, dat is niet gek. Het denkvermogen wordt ingenomen door de ruimte die de schuldsituatie in het hoofd inneemt.  Het verklaart tegelijkertijd ook waarom een werknemer die financieel in disbalans is niet optimaal functioneert op de werkvloer. Een werknemer met schuldenproblematiek is op de werkvloer 20% minder arbeidsproductief, verzuimt 7 dagen per jaar meer en de kans op fraude en diefstal neemt toe*. Zaken waar een werkgever liever niet mee van doen heeft. Dit afgezien van het menselijke aspect dat u dit uw werknemers niet toewenst.

Dus ja, wanneer je het zo bekijkt, maakt het hebben van schulden iemand dommer. Maar… Reden voor u als werkgever om uw werknemer, maar ook uzelf als werkgever hiermee te helpen. Wie wil nu geen gemotiveerde, geconcentreerde werknemer die zijn capaciteiten kan inzetten voor de zaken waar u hem als werkgever voor inhuurt? De budgetcoaches van Argo Advies kunnen met uw werknemers in korte trajecten actief aan de slag gaan. Door overzicht en inzicht te creëren in financiën ontstaat een balans die rust geeft en zorgt voor een gedragsverandering bij uw werknemers. Werknemers zullen weer in staat zijn het denkvermogen in te zetten waarvoor het bedoeld is en die groei in zelfredzaamheid weer ervaren. Een werknemer die in staat is zelfstandig en duurzaam de financiën te beheren door verstandige keuzes te maken. Een vitale werknemer die duurzaam inzetbaar is! Een slimmere werknemer?

Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact op met onze budgetcoaches om te bespreken wat wij voor uw organisatie en uw werknemers kunnen betekenen.

*bron: ‘personeel met schulden’ Nibud 2017.

Het laatste nieuws