Coronavirus en kwetsbare groepen en zwangeren

Corona update paradigma 11

Welkom op paraDIGMA.nl

Coronavirus kwetsbare medewerkers

Coronavirus en kwetsbare groepen en zwangeren

paraDIGMA groep heeft een aantal vragen van klanten ontvangen rondom het coronavirus, specifiek gericht op de groep ‘kwetsbare medewerkers’ en zwangeren. De belangrijkste vraag is: mogen werkgevers kwetsbare medewerkers en zwangeren nog wel op hun werkplek laten werken (met of zonder lichte gezondheidsklachten)?

De vraag of medewerkers uit de groep ‘kwetsbare personen’ op hun eigen werkplek kunnen blijven werken, wordt door het RIVM tot nu toe nog niet concreet beantwoord. Verschillende klanten hebben daarom hun behoefte aan aanvullend advies geuit.

Wij informeren u graag over de uitgangspunten van het RIVM en, achtereenvolgens, de uitgangspunten en het standpunt van ons label De Arbodienst, onderdeel van paraDIGMA groep.

Uitgangspunten RIVM

Op de website van het RIVM kunt u de volgende informatie vinden over de groep ‘kwetsbare personen’ en zwangeren:

Voor iedereen in Nederland geldt:

 • blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts.
 • Mijd sociaal contact.
 • Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.
 • probeer zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Mensen wordt dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Wie worden bedoeld met kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid?

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • diabetes mellitus (suikerziekte);
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • ​een hiv humaan immunodeficientievirus -infectie in overleg met de behandelaar;
 • verminderde weerstand tegen infecties:
  • door medicatie voor auto-immuunziekten,
  • na orgaantransplantatie,
  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.

Ik ben zwanger, moet ik mij extra zorgen maken?

Nee. het RIVM ziet dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Met de gegevens die nu bekend zijn, lijken de gevolgen van een infectie met COVID-19 bij een zwangere vrouw niet anders voor het kind en de moeder dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.

Advisering en standpunten van De Arbodienst

 • De ontwikkelingen en adviezen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. De Arbodienst adviseert te allen tijde de richtlijnen van het RIVM op te volgen.
 • De werkgever is verantwoordelijk voor het bieden van een veilige werkplek voor de medewerker (volgend uit de Arbowet).
 • Het is van groot belang dat medewerkers uit de kwetsbare groep niet worden blootgesteld aan het coronavirus. De kans op ernstig ziekteverloop na besmetting is groot.
 • Medewerkers uit de kwetsbare groep zonder klachten, zijn volledig inzetbaar voor werk vanuit huis. De Arbodienst vindt thuiswerken voor de kwetsbare groep het uitgangspunt.
 • Medewerkers uit de kwetsbare groep zouden, volgens De Arbodienst, niet verplicht moeten worden om buitenshuis te werken, tenzij de werkgever een veilige werkplek kan garanderen. Dat betekent concreet dat een medewerker op een geïsoleerde wijze moet kunnen reizen van en naar de werkplek, en in isolatie moet kunnen werken. In de praktijk kan dit voor sommige werkgevers onmogelijk zijn. Bijvoorbeeld voor een beroepsgroep als de zorg.
 • Medewerkers uit de kwetsbare groep zonder klachten die thuis blijven, zijn niet arbeidsongeschikt ten gevolge van ziekte of gebrek. Er is sprake van een preventieve reden om niet op de gebruikelijke werkplek te werken. Er zou dus  geen sprake moeten zijn van een ziekmelding. Wel wordt geadviseerd (bijvoorbeeld middels een preventieve melding) bij te houden hoeveel medewerkers door ziekte niet kunnen werken, en hoeveel medewerkers om preventieve redenen thuis zijn.

Ondanks de geruststellende informatie vanuit het RIVM voor zwangere vrouwen, is De Arbodienst van mening dat zwangere vrouwen dienen te worden gerekend tot de kwetsbare groep. De reden hiervoor is dat onvoldoende bekend is over het effect op de zwangere en het ongeboren kind. Dit advies is conform het voorzorgprincipe.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met De Arbodienst via Servicedesk@dearbodienst.nl

Het laatste nieuws