De arboverpleegkundige in de spotlight

Arboverpleegkundige van paraDIGMA groep

Welkom op paraDIGMA.nl

Arboverpleegkundige

De arboverpleegkundige in de spotlight

Het is de dag van de verpleging! Een mooi moment om de rol van de arboverpleegkundige van De Arbodienst in de spotlight te zetten.

De rol van arboverpleegkundigen is in de afgelopen jaren sterk veranderd; zo ook binnen De Arbodienst. Waar zij tot 2005 als een volwaardig deskundige werden gezien, werd hun rol beperkter in 2005/2006 door een verandering in de Arbowet; Arboverpleegkundigen behoorden namelijk niet tot de vier kerndeskundigen waar een arbodienst uit moest bestaan. Ook de opleiding was hierdoor tot een einde gekomen. Maar in 2016 maakten de arboverpleegkundigen hun comeback! Door een tekort aan bedrijfsartsen in de Arbodienstverlening, is er opnieuw gekeken naar de mogelijkheden in de samenwerking met arboverpleegkundigen; met name op preventief gebied. Ook binnen De Arbodienst, onderdeel van paraDIGMA groep, is de groep van arboverpleegkundigen flink gegroeid!

Niet inzoomen op medische problematiek, maar kijken naar de mogelijkheden

De samenwerking binnen De Arbodienst tussen de Adviseur Arbeid en Gezondheid, de arboverpleegkundigen en de bedrijfsartsen is zonder enige twijfel uniek te noemen. Zo wordt een verzuimende medewerker eerst gezien door de Adviseur Arbeid en Gezondheid. Indien noodzakelijk, wordt de expertise van een arboverpleegkundige, bedrijfsarts of andere BIG-geregistreerde arboprofessionals ingezet. Een medewerker krijgt hierdoor alleen te maken met overdracht naar de andere zorgprofessional, wanneer dit echt als nodig wordt geacht.

Jessica Meijboom, arboverpleegkundige bij De Arbodienst: “Waar onze kracht ligt, is dat wij niet inzoomen op de medische problematiek van een verzuimende medewerker, maar kijken naar de mogelijkheden in werk en waar de oorzaak van de problematiek ligt. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door slecht werkgeverschap of privéomstandigheden. Samen met de Adviseur Arbeid en Gezondheid en de bedrijfsarts, proberen we dit boven water te krijgen en bespreekbaar te maken. Soms gebeurt ook het tegenovergestelde: medewerkers die in het verzuim zijn geraakt en wel willen werken, maar dat niet of nauwelijks kunnen vanwege een (medische) beperking. Samen met de bedrijfsarts ondersteunen wij deze medewerkers door hen te adviseren over de mogelijkheden in het werk.

Een dag uit het leven van…

Als arboverpleegkundige sta je veel in contact met de medewerker en hoor je unieke en bijzondere verhalen. Zo heeft Jessica ooit kennis mogen maken met een manager van een groot, commercieel bedrijf. Vlak voor zijn pensioen werd hij gediagnostiseerd met Parkinson…

“Deze meneer heeft veel indruk op mij gemaakt. Hij werkte al 40 jaar voor het bedrijf en hoefde nog maar een paar jaar te werken voor hij met pensioen kon. Toen hij werd gediagnostiseerd met Parkinson, is hij uiteindelijk bij mij terecht gekomen. Hij smeekte mij of ik hem kon helpen, want zijn werkgever had hem van elk project gehaald; hij heeft Parkinson en “kon dus helemaal niks meer”, volgens zijn werkgever… Uiteindelijk zat hij voor 100% thuis. Tijdens ons gesprek heeft hij mij gevraagd of ik, samen met hem en zijn werkgever, kon kijken naar de mogelijkheden om weer aan de slag te kunnen; nu zat hij alleen maar thuis, de muren kwamen op hem af. Hij had concentratieproblemen en het was chaos in zijn hoofd. Hij zag werken nog als de enige remedie. Ik ben toen eerst in gesprek gegaan met hem en zijn vrouw, om te kijken hoe de situatie thuis was. Hoe gaat het met huishoudelijke klusjes? Welke klussen kon hij uitvoeren en welke waren toch te zwaar? Hierdoor werd snel duidelijk dat hij begeleiding nodig had en hij niet meer zijn huidige managementaken uit kon voeren. Toch zag ik dat er voldoende mogelijkheden waren, waar niemand nog aan had gedacht. In plaats van zijn managementtaken, kon hij wel ondersteunende taken uitvoeren, zoals het inhoudelijk checken van de website en rapporten. Hij was bereid die taken op te pakken. In overleg met meneer en zijn vrouw, hebben we gekeken of deze taken haalbaar waren. Uiteindelijk zijn we, in samenwerking met de bedrijfsarts, tot een overzicht van taken gekomen. Deze lijst hebben we besproken met de werkgever en de leidinggevende. Die vonden het in het begin wel een beetje eng, maar begrepen ook dat hij hier gelukkiger van werd. Hierdoor kon hij zijn leven tot aan zijn pensioen toch nog een leuke en waardevolle invulling geven!”

Benieuwd naar het hele verhaal?

Dit bijzondere verhaal staat geanonimiseerd vastgelegd in het vervolg van het boek ParkinsonPartner. Dit boek heeft nu ook een vervolg gekregen: De vliegende kreeft. Dit boek is op 11 april 2020 gepubliceerd. Ook de rol van Arboverpleegkundige Jessica, is in dit vervolg op inspirerende wijze beschreven.

Werken bij paraDIGMA groep?

Ben je na het lezen van dit artikel enthousiast geworden over de rol van Arboverpleegkundige binnen De Arbodienst? Dan hebben we goed nieuws: wij zijn altijd op zoek naar BIG-geregistreerde verpleegkundigen die enthousiast worden van duurzame inzetbaarheid en het terrein van Arbeid en Gezondheid. Bekijk de vacature!

Het laatste nieuws