Een gezonde organisatiecultuur in 5 stappen

Personal trainer-4

Welkom op paraDIGMA.nl

Aan de slag met uw organisatiecultuur

Een gezonde organisatiecultuur in 5 stappen

Bij paraDIGMA groep zijn we ervan overtuigd dat een gezonde organisatiecultuur de basis is voor vitale en duurzaam inzetbare medewerkers. Maar organisatiecultuur is niet iets wat je zomaar aankoopt, waar je een ton in investeert en tot op de komma nauwkeurig ziet wat het oplevert. Het creëren van een gezonde organisatiecultuur kan jaren in beslag nemen, maar zorgt er wel voor dat de medewerkers binnen deze organisatie duurzaam inzetbaar blijven, productiever en vitaler zijn en meer werkgeluk ervaren. Maar een goede organisatiecultuur, hoe creëer je die? Ga aan de slag aan de hand van de volgende stappen.

Stap 1: Signalen herkennen

Als mens hebben we allemaal behoefte aan verbinding, waardering en willen we ergens aan bijdragen; we willen het gevoel hebben dat wat we doen zinvol is. In een gezonde organisatiecultuur ervaren medewerkers vrijheid en waardering en doen zij zinvol werk. Dit heeft een positief effect op het functioneren, de vitaliteit en het werkgeluk. Hoe weet je of er aan de organisatiecultuur gewerkt moet worden? De eerste stap is inzien dat het nodig is om iets in de organisatie te veranderen. Signalen kunnen zijn dat het verloop steeds hoger wordt, een stijgend verzuimpercentage, evenals ontevredenheid onder medewerkers, een gespannen sfeer of verminderde productiviteit.

Stap 2: Deel dezelfde visie

Het ontwikkelen van een gezonde organisatiecultuur gebeurt niet van de ene op de andere dag. De bereidheid om te investeren in een gezonde organisatiecultuur moet van binnenuit komen. Wat is de visie van de organisatie? Wat is het hoger doel? Medewerkers voelen dat zij zinvol werk doen als zij ergens aan bijdragen. En dat doel is meer dan alleen de groei van de organisatie of de winst voor de aandeelhouders. Er is geen perfecte organisatiecultuur; goede organisatieculturen kunnen in verschillende bedrijven anders worden ingevuld. Het gaat erom dat de medewerkers zich herkennen en aan hun basisbehoeften van bijvoorbeeld vrijheid, waardering en zinvol werk worden voorzien.

Stap 3: Autonoom handelen

Kunnen medewerkers voldoende autonoom handelen of worden zij bij alles gecontroleerd en wordt alles volledig volgens een vast proces voorgeschreven? Het hebben van een bepaalde autonomie vergroot de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers. Dat kan ook al in kleinere taken doorgevoerd worden. Dit geeft de medewerker vrijheid en de mogelijkheid om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen.

Stap 4: Verbinding

Een uitdaging voor veel organisaties is het behouden van verbinding; zeker met het hybride werken of volledig thuiswerken is dat een groter groeiend vraagstuk voor organisaties. Creëer mogelijkheden voor samenwerking en betrek medewerkers bij organisatieproblemen. Dit kan bijvoorbeeld door interne oproepen te plaatsen waar collega’s uit alle lagen en afdelingen aan mee kunnen werken naar de juiste oplossing.

Stap 5: Vertrouwen

Een onveilige cultuur waarin veel wantrouwen heerst, is niet bevorderlijk voor het zelfvertrouwen en het autonoom handelen van de medewerker. Daarom is het belangrijk om het vertrouwen uit te dragen. Vertrouwen in uw medewerkers, bijvoorbeeld door het geven van een vast contract of het niet registreren van vakantiedagen en het inzetten op het niet-micro managen van leidinggevenden zijn stappen om aan geven dat er vertrouwen is.

Aan de slag met uw organisatiecultuur

Kortom, wilt u duurzaam inzetbare medewerkers? Zet dan in op een gezonde organisatiecultuur. Weten hoe een gezonde organisatiecultuur eruit ziet voor uw organisatie? Wij denken graag met u mee! Neem contact op met ons voor meer informatie.

Het laatste nieuws