Grip op verzuim

Autogarage-19

Welkom op paraDIGMA.nl

Wat kunt u doen aan verzuim?

Grip op verzuim: een hoog of laag verzuim overkomt u niet

Als werkgever wilt u een gezonde en veilige werkomgeving creëren voor uw medewerkers. Dat kunt u doen met concrete oplossingen, zoals veiligheidsmaatregelen en het faciliteren van een goed ingerichte werkplek, maar ook leiderschap en cultuur hebben invloed op de werkomgeving. Zo leidt een goede organisatiecultuur tot minder verzuim, andersom leidt een ongezonde cultuur tot meer verzuim. Leiderschap speelt daarin een belangrijke rol. En ook het toenemende online werken vraagt om goed leiderschap. Hoe staat het met het verzuim in uw organisatie?

Invloed op leiderschap en cultuur

Veel of weinig verzuim is niet iets wat u overkomt als organisatie: u heeft er wel degelijk invloed op. Natuurlijk is verzuim nooit helemaal weg, zelfs niet met de beste verzuimmaatregelen. Er kan altijd iemand ziek worden. Maar op een groot deel van de verzuimcijfers heeft u invloed. Een ongezonde organisatiecultuur heeft een negatief effect op verzuim. Vaak is de oorzaak hiervan te vinden in slecht leiderschap. Een goede leidinggevende kan verzuim verlagen als hij of zij inzicht heeft in (het voorkomen van) verzuim, en zich wil inzetten om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen. Hoe kunt u als leidinggevende de organisatiecultuur verbeteren en zo bijdragen aan het verlagen van het verzuim?

Waardering voor de medewerker

Waardering motiveert medewerkers en leidt tot meer betrokkenheid, een hoger verantwoordelijkheidsgevoel en een hogere verzuimdrempel. Gebrek aan waardering daarentegen leidt tot twijfel en onzekerheid. En dan bedoelen we niet dat de medewerker de hele dag complimentjes zou moeten ontvangen, maar het gaat erom dat de medewerker voelt dat hij gezien wordt en het gevoel krijgt dat hij ertoe doet. Dit kan bijvoorbeeld door de medewerker te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling en te kijken naar waar de medewerker energie van krijgt. Het werk hier op inrichten en het stimuleren van groei en ontwikkeling, geven ook een blijk van waardering.

Richting en verwachtingen

Geef uw medewerkers duidelijkheid: deel welke richting de organisatie op wil, wat daarin zijn of haar rol is en schep hierbij duidelijke verwachtingen. Onduidelijkheid veroorzaakt vaak onrust, twijfel, onvrede en spanningen.

Aandacht voor de medewerker

Een ander belangrijk punt is de tijd en aandacht die u als leidinggevende aan de medewerker besteedt. Even een moment nemen om te vragen hoe het gaat, of er nog punten zijn waar de medewerker tegenaan loopt, of hij het nog naar zijn zin heeft. Aandacht is niet alleen positief voor de medewerker, maar ook voor u als leidinggevende. Zo blijft u aangesloten bij wat er leeft op de werkvloer en bij uw medewerkers. Ook kunt u tijdig ingrijpen wanneer een medewerker bijvoorbeeld aangeeft dat hij of zij ergens mee zit. Bij grote veranderingen en beslissingen kunt u uw medewerkers betrekken of in grote lijnen op de hoogte houden. Laat zien dat de mening van de medewerkers ertoe doet, dit zorgt ervoor dat de medewerker zich gehoord voelt en mogelijk waardevolle input kan geven voor een goede uitvoer van het proces.

Conflicten aanpakken

Een algehele ongezonde organisatiecultuur kan conflicten in de hand werken, denk aan de onduidelijkheid, spanning, verkeerde verwachtingen onderling of te weinig waardering. Medewerkers kunnen hierdoor prikkelbaar richting elkaar zijn. Arbeidsconflicten kunnen ook een oorzaak zijn van verzuim; het is geen geldige reden voor de medewerker om zich ziek te melden, maar in de praktijk kan dat wel gebeuren. Wanneer u als leidinggevende goed aangesloten bent bij wat er leeft op de werkvloer, kunt u tijdig ingrijpen als er conflicten dreigen te ontstaan. Een niet goed functionerende leidinggevende mist de signalen, onttrekt zich eraan of kan zelfs partij kiezen waardoor het conflict verder uit de hand loopt.

Aan de slag met verzuim?

Merkt u dat uw organisatiecultuur zich de verkeerde kant op ontwikkelt? Grijp dan tijdig in. De labels van paraDIGMA groep denken graag met u mee om uw organisatiecultuur te ontwikkelen en verzuim te verlagen, en bieden (persoonlijk) leiderschapstrainingen en advies op maat.

Het laatste nieuws