Handen uit de mouwen voor Voedselbank

Voedselbank

Welkom op paraDIGMA.nl

Handen uit de mouwen voor Voedselbank

Nieuwegein - Niemand kiest er voor om in een financieel afhankelijke situatie terecht te komen. Toch leeft ruim een miljoen Nederlanders onder de armoedegrens. Een deel daarvan is ook woonachtig in de regio waar het servicekantoor van paraDIGMA groep is gevestigd; in Nieuwegein zijn gemiddeld 65 huishoudens afhankelijk van de lokale Voedselbank. Om deze mensen een steuntje in de rug te bieden, doneert paraDIGMA groep dit jaar 65 voedselpakketten aan de lokale Voedselbank in Nieuwegein.

Met een verzoek voor helpende handjes, stroomde diezelfde dag nog de mailbox vol met berichten van collega's die graag een handje wilden helpen. Joost Belonje van paraDIGMA groep: “De huidige situatie waar we in leven maakt het voor een steeds grotere groep lastig om het hoofd boven water te houden. En niet alleen financieel maar ook op sociaal gebied is dit een lastige tijd. Het is nog belangrijker om naar elkaar om te kijken en om juist iets voor een ander te doen. Ik ben blij dat we vanuit de organisatie iets voor de lokale inwoners kunnen doen.”

Het laatste nieuws