Invloed besluitvaardigheid op persoonlijk leiderschap

Personal trainer-17.1

Welkom op paraDIGMA.nl

Persoonlijk leiderschap

Ik kies dit! Of toch dat?

5 vergaderingen, 10 actiepunten, 1 besluit. Alleen soms blijft dat besluit uit. Wat volgt er? Nog meer vergaderingen en nog meer actiepunten met de hoop dat er nu wel een besluit wordt genomen. Beslissingen nemen is niet altijd leuk, maar wel nodig om stappen te zetten en om een koers te bepalen. Niet alleen voor de organisatie, maar ook voor een medewerker heeft besluitvaardig zijn veel invloed. Het draagt namelijk bij aan de duurzame inzetbaarheid.

Invloed van besluitvaardigheid op persoonlijk leiderschap

Hoe besluitvaardig iemand is, heeft veel invloed op zijn of haar persoonlijk leiderschap en dus ook op de mate van duurzame inzetbaarheid Met besluitvaardigheid neemt iemand ook de regie in zijn of haar leven. Niet alleen op werk, maar ook in de privésferen. Een gezonde organisatiecultuur draagt ook bij aan hoe besluitvaardig iemand is. Als het erop aankomt, gaat er een heel proces voorafgaand aan keuzes maken, dit is niet altijd zichtbaar. Een medewerker moet de vrijheid voelen om de keuze te kunnen maken, er moet eerlijke feedback komen zodat de juiste informatie beschikbaar is om de keuze te maken en de medewerker moet zich gesteund voelen om besluitvaardig te kunnen zijn.

Hoe kan je besluitvaardig worden?

Besluitvaardigheid wordt gezien als een competentie, iets wat u uzelf kunt aanleren. Hierbij 5 tips en tricks om uw besluitvaardigheid te trainen:

Begin klein

Net als alles in het leven, begint iedereen met babystapjes. Zo ook met besluitvaardig worden. Verwacht niet van uzelf dat, wanneer nu niet besluitvaardig bent, u van de ene op de andere dag in staat bent om ingrijpende organisatiegerichte keuzes te maken zonder hier gerust over te zijn. Er zijn al veel dagelijkse keuzemomenten waarbij iemand gemakkelijk zegt: “kies jij maar…”. Gebruik deze momenten om zelf de keuze te maken. De risico’s zijn dan te overzien en de impact is misschien klein, maar het kan al voelen als een hele overwinning.

Verzamel informatie voor een bepaalde datum

Informatie is nodig om een juiste beslissing te kunnen maken, maar te veel informatie kan overweldigd werken. En ook; wanneer heeft u genoeg informatie verzameld? Wat als er binnenkort meer bekend wordt? Stel aan het verzamelen van informatie een einddatum en maak op basis van die kennis een beslissing. Dit werkt ook als stok achter de deur en zorgt er ook voor dat u de keuze kunt onderbouwen.

Op hoop van zegen

Er is niet altijd voldoende informatie beschikbaar, dit kan een besluit soms risicovol maken. Een veel voorkomende keuze is dan om de daadwerkelijke keuze uit te stellen. Ook een besluit, maar niet het gewenste besluit. Het besluit wordt dan gemaakt op ervaring, onderbuikgevoel en feedback van andere. Ondanks het risico, is het voor medewerker vaak fijner om een besluit te volgen, dat in de onzekerheid te zitten van het nog-niet-gemaakte-besluit.

Van fouten leer je

Zoals net gezegd, is het nemen van een besluit risicovol. Hoe goed u zich ook heeft laten voorlichten, het kan altijd nog fout gaan. Gelukkig leert met van ‘het doen’ en van fouten maken. En wanneer er geen keuze is gemaakt, kan er misschien ook wel niks fout gaan, maar dan kan het ook nooit goed gaan. Belangrijk is dat er vertrouwen is vanuit de organisatie dat u wordt ondersteund en dat ze achter u staan. Ook al gaat het even niet volgens plan.

Meer tips

Meer tips om uw organisatie toekomstbestendig te maken of om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te maken? Ga dan naar de website voor meer informatie.

Het laatste nieuws