Mismatch op de arbeidsmarkt

Brandweer-7 spiegel (5) Banner

Welkom op paraDIGMA.nl

Toekomst bestendige organisaties

Werven op match tussen medewerker en organisatie

Het vormen van een toekomstbestendige organisatie begint al bij het selectieproces van nieuwe medewerkers. Bij paraDIGMA groep geloven we dat medewerkers die op de juiste plek zitten, minder verzuimen, productiever zijn en meer werkgeluk ervaren. En dat gaat verder dan alleen een geschikt functieprofiel. Steeds vaker selecteren organisaties niet alleen op CV en ervaring, maar ook naar de match tussen medewerker en organisatie. De match met de organisatie, het DNA, de cultuur en de motivatie geven de doorslag voor iemand om wel of niet te komen werken of voor de organisatie om iemand wel of niet aan te nemen.

Creatief omgaan met talent

Als werkgever wordt het steeds meer van belang om anders te kijken naar talent dat zich op de arbeidsmarkt bevindt. Waar voorheen werd geselecteerd op diploma en werkervaring, is er nu een verschuiving naar een meer skills- en matchgerichte arbeidsmarkt. Welke persoonlijke eigenschappen heeft de sollicitant en passen die bij de beschikbare functie? Welke talenten en ambities heeft hij? Is er een klik met het team, en spreekt het doel van de organisatie hem of haar aan? Dit gebeurt onbewust al regelmatig in de praktijk: een sollicitant loopt het kantoor binnen en als hij of zij geen goed gevoel heeft bij de organisatie, is de kans dat hij of zij er gaat werken een stuk kleiner. Heeft de werkgever twee sollicitanten voor zich met beide een vergelijkbaar profiel? Dan is de kans groot dat de sollicitant wordt gekozen waarmee een klik is en die in het team past.

Klik en motivatie

In sommige functies zijn uiteraard wel vereisten; dan is het ook van belang dat er een erkend diploma, een registratie of bepaalde skills meewegen om in aanmerking te komen. Zonder BIG registratie en diploma is het niet mogelijk om bijvoorbeeld als arts aan de slag te gaan. Maar de praktische vereisten zijn nog geen garantie voor een baan; als de klik er niet blijkt te zijn, dan weegt dat uiteindelijk zwaarder.

Mismatch of niet?

Hetzelfde geldt voor de mismatch op de arbeidsmarkt gekeken naar de leeftijd. De leeftijdscategorie 45 tot 60 jaar wordt vaak vergeten. Terwijl ook hier de ruimte is om creatief om te gaan met talent. Wanneer iemand van 50 nog vol energie zit en heel graag wil werken, dan zou leeftijd niet leidend moeten zijn. Zeker niet er iemand tegenover staat die misschien wel een stuk jonger is, maar niet goed matcht met het team en de waarden van de organisatie.

Hetzelfde geldt voor achtergrond en ervaring: is iemand die graag de overstap wilt maken en die bereid is om kennis op te doen voor de functie niet net zo waardevol als iemand die wel een passende achtergrond heeft? De kwaliteiten, ambities en resultaten uit voorgaande functies kunnen worden vertaald naar de eigenschappen die nodig zijn voor de vacature. Belangrijk is om duidelijk te hebben welke cultuur de organisatie wilt creëren en welke eigenschappen hiervoor nodig zijn. Zo vindt u de juiste match tussen organisatie en medewerker! 

Wilt u meer weten over het creëren van een toekomstbestendige organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers? Neem dan contact met ons op.

Het laatste nieuws