paraDIGMA groep zet met overname Psyon stappen in medische diagnostiek

Kantoor - manager-6 spiegel (3)

Welkom op paraDIGMA.nl

Psyon medische diagnostiek en advisering per september onderdeel van paraDIGMA groep

paraDIGMA groep zet stappen in medische diagnostiek

Vanaf september voegt Psyon zich bij paraDIGMA groep, een innovatieve en trendsettende groep van samenwerkende labels met expertise op alle deelgebieden van duurzame inzetbaarheid.

Psyon is een belangrijke speler op het gebied van onafhankelijke medische diagnostiek en advisering. Lindell Chetwyn, algemeen directeur Psyon: “We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat we ons aansluiten bij paraDIGMA groep, hetgeen Psyon nieuwe kansen biedt om verder door te ontwikkelen. Kennisuitwisseling binnen de groep met onder andere bedrijfsartsen, psychologen, adviseurs en arbeidsdeskundigen zal ertoe leiden dat de kwaliteit van onze onderzoeken en dienstverlening nog beter aansluiten bij de behoeften van onze verwijzers. Psyon zal binnen paraDIGMA groep als zelfstandig en onafhankelijk label opereren.”

Rudo Vissers, directeur paraDIGMA groep: “Ik ben erg blij dat Psyon aansluit bij paraDIGMA groep. Binnen de totale keten van dienstverlening die de diverse labels van paraDIGMA groep aan onze klanten bieden, is een onafhankelijk label dat zich richt op medische diagnostiek en advisering een zeer mooie aanvulling. Het stelt ons en onze klanten in staat om nog beter en adequater te kunnen schakelen op vooral complexere medische dossiers. Dit zal zeker leiden tot nog meer kwaliteit in het proces van re-integratie en zorgen voor nog meer positieve aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid."

De medewerkers van Psyon gaan mee naar paraDIGMA groep. Ook gaat Psyon gebruikmaken van de locaties van paraDIGMA groep verspreid over het land voor spreekuren en afspraken. Naast Psyon heeft paraDIGMA groep ook een bijna gelijknamig label “PSION”, voor psychische ondersteuning en interventies. Deze labels liggen in elkaars verlengde en kunnen vanuit de groep nog sneller de juiste begeleiding bieden. De overname is onder voorbehoud van goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Het laatste nieuws