(Persoonlijk) leiderschap; vitaliteit in optima forma

paradigma-groep-opticien

Welkom op paraDIGMA.nl

Interview met Rudo Vissers - CEO van paraDIGMA groep

(Persoonlijk) leiderschap; vitaliteit in optima forma

Werken is een wezenlijk onderdeel van een gezonde levensstijl. Toch wordt het enorme belang van de relatie vitaliteit en arbeid nog onvoldoende gezien. Iemand die met plezier naar zijn werk gaat, zal minder snel ziek worden. De medewerker die zich betrokken voelt bij zijn werk, zijn collega’s en zijn werkgever, ervaart minder werkdruk, minder stress en blijft daardoor ook lichamelijk gezonder. Rudo Vissers, CEO van paraDIGMA groep, legt uit waarom hij met paraDIGMA groep daarom de verandering wil maken aan de voorkant, en waarom het management en de organisatiecultuur daar een sleutelrol in hebben.  

Wederzijdse verantwoordelijkheid

“De medewerker dient verantwoordelijkheid te tonen voor zijn eigen vitaliteit in en rond zijn werk. De werkgever dient de vitaliteit van de medewerker te faciliteren, middels goed leiderschap, goede arbeidsomstandigheden en het faciliteren van preventieve interventies. Deze wederzijdse verant­woordelijkheid is samen te vatten als (persoonlijk) leiderschap”, vertelt Rudo Vissers. “Het vroegtijdig inzetten van interventies, zowel fysiek als mentaal, waarbij ook een sterk appèl gedaan wordt op eigenaarschap van de medewerker, bekort de verzuimduur enorm of voorkomt zelfs uitval volledig. (Persoonlijk) leiderschap zorgt op die wijze voor duurzame inzetbaarheid. Nog altijd worden organisaties, mede door achterhaalde wet- en regelgeving, bij verzuim gestuurd vanuit medische factoren, en nauwelijks door leiderschap en cultuur. Wanneer iemand bijvoorbeeld na een slecht functioneringsgesprek boos wegloopt en zich de volgende dag ziek meldt, wordt een bedrijfsarts ingeschakeld en wordt het feitelijke managementprobleem omgezet in een medisch probleem”.

Arbeidsverzuim

“En zo zijn er ontzettend veel voorbeelden te geven van wat niet medisch is, maar medisch wordt gemaakt”, gaat Vissers verder. “En daarmee creëer je onnodig patiënten. Je helpt elkaar juist door de problemen bij de naam te noemen, dus over dat slechte functioneringsgesprek te gaan praten. Doe je dat niet, dan dwing je mensen in de rol van patiënt, en gaat het ten koste van de vitaliteit van mensen, organisaties en uiteindelijk ook de samenleving”.

Vissers: “De extra aandacht voor goede gezondheid, voeding en beweging juich ik toe. Graag zou ik echter de vertaling naar organisaties nadrukkelijker willen zien. Wij zien dagelijks veel teveel gevallen bij de bedrijfsarts, die eigenlijk bij het management thuishoren”.

“Het feit dat vrijwel overal ten onrechte nog gesproken wordt over ziekteverzuim in plaats van over arbeidsverzuim, is veelzeggend.”

(Persoonlijk) leiderschap

paraDIGMA groep zorgt voor een andere kijk op mensen die uitvallen binnen organisaties. Met trainingen, coaching en gerichte interventies, proberen wij zo de medewerker, maar ook de werkgever, meer verantwoordelijkheid en daarmee (persoonlijk) leiderschap te geven. Ziekte is slechts één van de redenen van arbeidsongeschiktheid. Het feit dat vrijwel overal ten onrechte nog gesproken wordt over ziekteverzuim in plaats van over arbeidsverzuim, is daarbij veelzeggend. De verbinding tussen arbeid en vitaliteit, het zorgen voor een open cultuur en problemen durven te benoemen, zal leiden tot een gelukkige medewerker, die zijn verantwoordelijkheid neemt en zich minder ziek zal hoeven melden. De werkgever bespaart zeer fors op kosten en de druk op de zorg zal afnemen voor een gezonde toekomst van organisaties en onze samenleving. “Investeren aan de voorkant, levert een enorme materiële en immateriële winst op aan de achterkant!”

Het laatste nieuws