Pesten op het werk: herken de signalen

Inverzo_Beelden_2000x650px_0004_shutterstock_1100738837

Welkom op paraDIGMA.nl

Pesten op het werk

Pesten op het werk: herken de signalen

Rond 1,2 miljoen werknemers hadden vorig jaar te maken met pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. De plegers  zijn bijna altijd collega’s of leidinggevenden. Dat is ongeveer 1 op 6 werknemer. Het is vaak lastig om een grapje te onderscheiden van pesten. Die grens ligt ook niet altijd en voor iedereen op dezelfde plek. Ongewenst gedrag is soms zichtbaar, maar vaker gaat het om subtiele opmerkingen of gedrag dat kwetsend is. Het is dan ook belangrijk dat leidinggevenden en collega’s pesten herkennen, zodat zij het kunnen voorkomen en ingrijpen als hier toch sprake van is op het werk.

Wat is pesten?

Pestgedrag kan direct gericht zijn tegen de persoon zoals steeds kleinerende en vernederende opmerkingen, voortdurende kritiek of bedreiging met geweld. Het kan ook meer achter de rug om plaatsvinden zoals iemand buitensluiten, roddelen en het verspreiden van kwaadaardige geruchten.

Andere voorbeelden van pesten zijn organisatorische maatregelen zoals zinloze taken moeten doen of een opzettelijk verkeerde beoordeling krijgen vanuit management, inbreuk maken op privacy zoals imiteren of grapjes maken over iemands privéleven, of agressief gedrag zoals schreeuwen en vloeken.

Wat zijn de gevolgen?

Een werknemer die wordt gepest kan last krijgen van allerlei negatieve emoties zoals woede, angst en verdriet. Daarnaast kan hij of zij ook gezondheidsklachten ontwikkelen, zich zorgen gaan maken of bijvoorbeeld slecht slapen. Daarnaast kan pesten ook allerlei gevolgen hebben voor de organisatie zoals verminderde productiviteit, meer verzuim en een verhoogde uitstroom van werknemers.

Wat kan ik doen? Ik word gepest of ik zie dat mijn collega wordt gepest… wat nu?

1. Trek een grens

Het is belangrijk om voor jezelf een grens te stellen van wat je toelaatbaar gedrag vindt en wat niet. Grenzen stellen kan moeilijk zijn maar probeer toch echt jouw gestelde grenzen aan te geven. Hoe eerder je dit doet, des te meer kans dat het pestgedrag stopt.

2. Bespreek het gedrag

Als de pester jouw grenzen of die van de organisatie overtreedt, dan is het belangrijk dit te bespreken met de pester. Blijf rustig en praat vanuit de ik-vorm: “ik vind het vervelend dat…”. Vertel welk gedrag je vervelend vindt en wat je niet accepteert. Soms realiseert de pester zich niet wat voor effect zijn/haar gedrag op jou heeft en kan de situatie worden opgelost door een goed gesprek.

3. Praat erover met iemand die je vertrouwt

Is het niet gelukt om het pestgedrag met de pester te bespreken of merk je dat het gesprek geen effect heeft gehad? Praat er dan in ieder geval over met iemand die je vertrouwt. Dit kan zowel iemand van binnen als iemand van buiten de organisatie zijn. Je kunt bijvoorbeeld aankloppen bij je leidinggevende, de bedrijfsarts of de ondernemingsraad, maar natuurlijk ook bij de vertrouwenspersoon.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over pesten op het werk? Neem dan contact op met een medewerker van PSION via servicedesk@psion.nl of 088-0313800

Het laatste nieuws