Spreken of zwijgen over ziekte tijdens een sollicitatiegesprek?

DSC_5271

Welkom op paraDIGMA.nl

ziekte bespreken sollicitatie

Spreken of zwijgen over ziekte tijdens een sollicitatiegesprek?

Mag een werkgever tijdens een sollicitatieprocedure informeren naar een eventuele handicap of ziekte van de sollicitant? En wanneer dient de sollicitant hiervan zelf melding te maken? Dit zijn belangrijke vragen voor werkgevers, zij hebben graag kennis van mogelijke beperkingen van sollicitanten. Beperkingen zouden de werknemer ongeschikt kunnen maken voor de functie. Bovendien dienen werkgevers het loon door te betalen als de werknemer ziek wordt.

Het is werkgevers verboden om tijdens een sollicitatieprocedure vragen te stellen over gezondheid en ziekte(verzuim), en dus ook over een eventuele handicap of chronische ziekte van de sollicitant. De werkgever mag wel een medische keuring laten uitvoeren. Dit is echter alleen toegestaan als de bewuste functie bijzondere eisen stelt aan de sollicitant op het punt van de medische geschiktheid. Hierbij valt te denken aan profvoetballers. De mogelijkheden voor de werkgever om erachter te komen of de sollicitant beperkingen heeft, zijn dus zeer beperkt.

Wat mag in dit kader van de sollicitant worden verwacht? Het privacybelang van de sollicitant staat voorop. Uit de rechtspraak kan worden opgemaakt dat het enkele feit dat iemand een handicap of ziekte heeft, diegene niet per definitie ongeschikt maakt om de aangeboden functie uit te oefenen. Van de sollicitant kan echter onder omstandigheden worden verwacht dat hij de potentiele werkgever op de hoogte brengt van zijn beperkingen. Dit is het geval als hij weet óf behoort te weten dat zijn handicap of ziekte hem ongeschikt maakt voor de aangeboden functie.

Als na indiensttreding komt vast te staan dat de werknemer de functie niet kan uitvoeren wegens een handicap of ziekte en de werknemer heeft hierover tijdens de sollicitatieprocedure gezwegen, dan kan dit gevolgen hebben voor (het dienstverband van) de werknemer. Zo kan er voor de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting bestaan bij ziekte, de werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden of aan de werknemer kan ontslag op staande voet worden gegeven. Let wel, het is afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke geval of er een maatregel kan worden ingezet en zo ja, welke maatregel dit dient te zijn. Het is sterk aan te bevelen om in een dergelijk geval eerst overleg te plegen met een jurist.

 

Het laatste nieuws