Strategische personeelsplanning

Autogarage-19

Welkom op paraDIGMA.nl

Strategisch HR

De invloed van strategische personeelsplanning op duurzame inzetbaarheid

Krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzig, digitalisering; onderwerpen die bij veel organisaties invloed hebben op hun personeelsbestand. Heeft u wel genoeg medewerkers over een tijdje, of krimpt de markt en heeft u dan teveel mensen? Wat is het effect op uw organisatie en wat betekent dit voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Met de juiste strategische personeelsplanning kunt u vooruit werken op ontwikkelingen waar de organisatie mee te maken krijgt.

Wat is strategische personeelsplanning?

Strategische personeelsplanning is geen nieuwe techniek of magische oplossing om per direct nieuwe medewerkers aan te trekken. Het is een manier om toekomstige behoeften in het personeelsbestand te voorspellen. Niet alleen externe factoren als de arbeidsmarkt en vraag en aanbod van producten en diensten spelen hierbij een rol, maar juist met de interne data kan veel worden voorspeld: hoeveel medewerkers gaan er binnenkort met pensioen? Wat is de omloopsnelheid van het personeelsbestand en wat zijn de verwachtingen van de groei van de organisatie?

Invloed van strategische personeelsplanning op de duurzame inzetbaarheid

Wanneer het personeelsbestand van een organisatie op orde is, er een strategisch plan klaar ligt en dit ook tijdig wordt bijgewerkt waar nodig, verhoogt dit de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en de organisatie.

Behoud van kennis

Bij vergrijzig is er een groot risico dat kennis verloren gaat. Door tijdig nieuwe (en startende) medewerkers aan te nemen die kunnen leren van de oudere, is er zekerheid dat de kennis niet verloren gaat voordat de medewerker met pensioen gaat.

Uitstroom

Wanneer er een grote uitstroom van medewerkers is, kan dit extra druk leggen op de medewerkers die achterblijven. Aanhoudende hoge werkdruk kan op termijn zorgen voor extra verzuim. Begin daarom niet pas met werven wanneer iemand de organisatie verlaat, maar speel nu al in op de verwachting van de uitstroom.

Voorspelt u dat de vraag in de markt gaat dalen? Zorg er dan voor dat uw medewerkers tijdig een nieuwe werkplek hebben. Dit biedt niet alleen zekerheid voor de medewerkers die de organisatie verlaten, maar ook dat de medewerkers die blijven niet in spanning hoeven te wachten of zij op een bepaald punt de organisatie moeten verlaten.

Voorspelt u dat de organisatie gaat groeien? Begin dan tijdig nieuwe medewerkers te werven zodat de werkdruk zo stabiel mogelijk blijft. Ook kunnen nieuwe medewerkers worden ingewerkt voordat de drukte begint.

Ruimte voor optimale prestatie

Door personeelsplanning ontstaat er een stabiele werkstroom voor de huidige medewerkers. Hierdoor hebben medewerkers de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en om te werken aan hun werkgeluk, productiviteit en bevlogenheid. Aan de andere kant geeft het de werkgever de ruimte om medewerkers te behouden door een aantrekkelijke werkgever te worden: krijgen medewerkers ook de ruimte om zich te ontwikkelen? Faciliteert u de medewerker bij deze ontwikkelingen? Past het beloningssysteem bij de organisatie en de medewerkers? En bieden de secundaire voorwaarden wat de medewerker vraagt? Zo kunt u als werkgever de medewerker ondersteunen in de loopbaan die zij voor ogen hebben zodat zij hun kwaliteiten beter benutten.

Investeer in duurzame inzetbaarheid

Verhoog de duurzame inzetbaarheid in uw organisatie met paraDIGMA groep en al haar labels. Ga voor meer informatie over paraDIGMA groep en onze labels naar onze website en neem vrijblijvend contact met ons op.

Het laatste nieuws