Succesverhaal Hunkemöller

Opticien-11

Welkom op paraDIGMA.nl

Interview Hunkemöller

Verzuimpreventie; zo pakt Hunkemöller dat aan

Twee jaar geleden zette Hunkemöller koers richting een nieuw verzuim- en vitaliteitsbeleid; van een curatieve naar preventieve verzuimaanpak. Britta Hall, employability advisor van Hunkemöller, werkt nauw samen met paraDIGMA groep: “De keuze voor paraDIGMA groep ligt in lijn met de nieuwe weg die Hunkemöller is ingeslagen: gericht op het sturen en bespreekbaar maken van gedrag en meer focus op duurzame inzetbaarheid en preventie op verzuim.”

Inzicht in verzuim

Britta: “Om grip te krijgen op verzuim, ben ik het verzuim eerst in kaart gaan brengen. Hiervoor heb ik onderscheid gemaakt in leeftijdsgroepen en heb ik de levensfases waarin de medewerkers binnen die leeftijdsgroep zich veelal in bevinden, beschreven. Wat speelt er mogelijk in iemands leven? Overgang, mantelzorg voor één van de ouders, of de geboorte en eerste maanden van een kind. Vervolgens onderzochten we waar de grootste uitval zit, en dus welke groep het meeste aandacht nodig heeft op dit moment. We zijn per categorie steeds meer gaan kijken naar het individu en kunnen dankzij deze inzichten veel sneller preventieve maatregelen inzetten.

Focus op preventie samen met paraDIGMA groep

Ik zag dat met name de oudere leeftijdsgroepen vaker in het verzuim terecht komen, zowel fysiek als ook mentaal verzuim. In samenwerking met paraDIGMA groep richten we ons niet alleen op verzuim maar ook op preventie. De Adviseurs Arbeid & Gezondheid van De Arbodienst ondersteunen leidinggevenden om de signalen te herkennen zodat de leidinggevende hierover in gesprek kan gaan. De verantwoordelijkheid komt hierdoor deels bij de leidinggevende te liggen. Indien nodig kan de leidinggevende aangeven bij HR wanneer er steun of coaching gewenst is.

We moeten de mensen bereiken die er baat bij hebben, en zorgen dat zij de drempel over durven om hier gebruik van te maken. De grootste drempel zit hem in het bespreekbaar maken. Nu we langzaamaan die drempel kunnen verlagen, wordt er ook steeds meer gebruik van gemaakt. En als een collega het doet en ze heeft een goede ervaring dan durven anderen ook eerder. We merken dat het helpt dat de adviseurs ook meedenken in een passend aanbod.

Wat te doen tot je pensioen?

Een mooi voorbeeld van de samenwerking was de pilot van De Tijdmachine van Optios, het label binnen paraDIGMA groep dat expertise biedt op spoor 2 begeleiding, loopbaancoaching en re-integratie. Directeur van Optios, Sabien Coenen, kwam op gesprek voor een kennismaking bij Hunkemöller. Toen viel het meteen samen; Hunkemöller wilde graag de oudere medewerker helpen uit het verzuim te blijven. Sabien gaf aan dat zij werkte aan de ontwikkeling van een spel; De Tijdmachine. Deze ‘serious game’ geeft antwoord op de vraag ‘Wat te doen tot je pensioen?’ en biedt de mogelijkheid om de praktisch opgeleide doelgroep op een ludieke manier te laten nadenken over de aankomende werkjaren. Hoe haalt iemand vitaal en met plezier zijn of haar pensioen? Deze leeftijdsgroep wordt al snel over het hoofd gezien, maar wij denken dat we veel kunnen bereiken als we deze groep medewerkers de juiste preventieve begeleiding bieden.

‘Gewoon doorwerken’… Tot het niet meer gaat

Winkelwerk is fysiek werk; tillen, staan, rondlopen. Dat is voor iedereen weer anders. We weten het pas als zij durven uit te spreken, en vaak weten we het pas als iemand uitvalt. Die groep wacht helaas te lang; het is de generatie van ‘gewoon doorwerken’. Zij zijn vaak bang dat zij hun baan verliezen als zij delen dat zij (beginnende) fysieke klachten hebben. Het kan ook spannend en confronterend zijn; ‘Misschien kan ik mijn werk, wat ik al 20 jaar doe, niet meer aan, en dan?’.

Onze verzuimtrend ging in 2021 sterk omlaag, in een tijd dat het landelijk omhoog ging. Dit is te danken aan een combinatie tussen leidinggevende en samenwerking hierin met paraDIGMA groep, waardoor we dichter op het verzuim zitten en werken aan preventie. En inmiddels werken we met meer preventieve initiatieven. We zien dat de persoon die normaal zou uitvallen nu toch de balans weet te behouden.

Start met de Wellbeing Conversations

Wij moedigen, met ondersteuning van specialisten van paraDIGMA groep, aan dat de teamleiders in de winkels niet alleen gesprekken voeren met de mensen die al in het verzuim zitten, maar ook in gesprek gaan om verzuim te voorkomen.

We starten een pilot met zogeheten ‘Wellbeing Conversations’ in dertig winkels. Als we zien dat dit goed opgepakt wordt, hoop ik het ook voor alle 175 winkels uit te mogen rollen. Het is super fijn dat we hier aandacht aan geven, en dat hier handvatten voor zijn. Via OffCourse gaan we ook starten met het trainen van storemanagers op het gebied van frequent verzuimgesprekken.

Samenwerking Hunkemöller en paraDIGMA groep

Het is fijn dat paraDIGMA groep een uitgebreide dienstverlening heeft op het gebied van duurzame inzetbaarheid, verzuimpreventie en vitaliteit. De adviseurs weten snel de juiste specialist aan te dragen, en het afstemmen tussen de diverse labels van paraDIGMA groep verloopt soepel wat het proces ook bespoedigt. Ons doel is om de komende jaren nog meer in te zetten op preventie, mentaal welzijn en aandacht voor de oudere leeftijdsgroep en goed te kijken naar de leeftijdsfases.

De samenwerking gaat heel professioneel, en bijvoorbeeld de operationele overleggen die we eens in de zes weken met elkaar hebben worden goed opgevolgd. Er wordt meegedacht wat zijn trends en ontwikkelingen en waar kunnen we nog meer op inspelen. Dat resulteert ook in maatwerk; er wordt gekeken wat bij ons als organisatie past.”

Ook aan de slag met verzuimpreventie?

Is uw organisatie ook toe aan een andere verzuimaanpak? paraDIGMA groep houdt organisaties een spiegel voor en stimuleert werkgevers, HR en directie om anders naar de mens in organisaties te kijken. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Het laatste nieuws