Update coronavirus 31 maart 2020: bestaande maatregelen verlengd t/m 28 april 2020

Corona update paradigma 11

Welkom op paraDIGMA.nl

Update coronavirus 31 maart 2020: bestaande maatregelen verlengd t/m 28 april 2020

Op dinsdag 31 maart hebben het RIVM en de Rijksoverheid een persconferentie gegeven over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het Kabinet heeft geconstateerd dat het overgrote deel van de bevolking zich aan de gestelde maatregelen houdt. Dat is goed om te vernemen; alleen samen krijgen we corona onder controle.

Het RIVM en de Rijksoverheid hebben op dinsdag 31 maart alle bestaande maatregelen verlengd tot en met 28 april a.s. Deze bestaande maatregelen zijn:

 • Houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Schud geen handen.
 • Vermijd het openbaar vervoer en andere openbare ruimtes.
 • Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts: thuisblijven. Neem contact op met de huisarts als de klachten erger worden.
 • Als één gezinslid of huisgenoot koorts heeft, moet het hele gezin thuisblijven, mits een van de huisgenoten een vitaal beroep heeft.
 • Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.
 • Groepsvorming is verboden. Wie met drie of meer mensen niet op 1,5 meter uit elkaar blijft, kan te maken krijgen met handhavers. Huishoudens vormen een uitzondering; gezinnen mogen nog wel samen naar buiten.
 • Winkels moeten een scherp deurbeleid voeren.
 • Burgemeesters kunnen optreden tegen winkels die zich niet houden aan de regels en tegen groepsvorming.
 • Kinderen mogen nog wel met elkaar buitenspelen maar volwassenen moeten zo min mogelijk naar buiten.
 • Contactberoepen (kappers, nagelstudio’s) krijgen het dringende advies om te sluiten.
 • Als u kunt thuiswerken: doe dit dan! Ook hier geldt de regel van 1,5 meter afstand en dat er sprake is van groepsvorming bij meer dan drie personen.
 • Alle scholen en kinderopvangcentra in Nederland blijven dicht.
  Voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten, wordt opvang geregeld zodat ze aan het werk kunnen blijven.
 • Alle horeca en sportclubs blijven dicht.

Extra aandacht tijdens de persconferentie op 31 maart voor de volgende zaken:

 • Scholen blijven dicht t/m de meivakantie: de meivakantie varieert per regio.
 • Ga bij voorkeur niet op vakantie in eigen land tijdens de meivakantie. Het devies blijft: blijf thuis en houd 1.5 meter afstand van elkaar
 • De verwachting is dat we na deze periode met maatregelen niet direct het gewone leven weer op kunnen pakken, maar dat de maatregelen gefaseerd afgebouwd worden
 • Het is goed mogelijk dat bovenstaande maatregelen verlengd worden; dit wordt dan ruim van tevoren bekendgemaakt
 • Zorgmedewerkers die niet in ziekenhuizen werken, kunnen ook getest worden op het coronavirus. Dit is vanaf 6 april mogelijk.

Wat betekent dit voor onze dienstverlening?

De eerder genomen maatregelen binnen paraDIGMA groep worden verlengd. Dit betekent dat alle gesprekken met medisch professionals telefonisch blijven plaatsvinden tot en met 28 april 2020. Deze datum is onder voorbehoud. Indien u een afspraak heeft met een andere professional binnen paraDIGMA groep, dan vragen wij u om samen met deze professional vast te stellen of de afspraak ook telefonisch gehouden kan worden. Dit geniet vanuit paraDIGMA groep de voorkeur. Mocht dit geen mogelijkheid zijn, dan kan de afspraak verplaatst worden naar, vooralsnog, een moment na 28 april. Is het noodzakelijk om een afspraak toch fysiek te laten plaatsvinden, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen paraDIGMA groep om de mogelijkheden te bespreken. Een fysieke afspraak vindt alleen plaats als dit verantwoord is.

Heeft u vragen?

Neem, daar waar mogelijk, contact op met uw contactpersoon binnen paraDIGMA groep of via ons algemene telefoonnummer: 088 032 2400

Het laatste nieuws