Werkdruk

bouwplaats-11-spiegel-3

Welkom op paraDIGMA.nl

De invloed van werkdruk op duurzame inzetbaarheid

Druk zijn of druk voelen?

In elke organisatie is er een bepaalde werkdruk die medewerkers kunnen ervaren. Sommige medewerkers ervaren dagelijks een hoge werkdruk, voor anderen is het sporadisch. Dit verschil is er niet alleen tussen verschillende beroepen en bedrijven, maar kan ook binnen eenzelfde functie en binnen eenzelfde organisatie voorkomen. Als leidinggevende wilt u niet dat deze werkdruk overslaat naar werkstress. Wat is het verschil tussen deze twee en wat kunt u als leidinggevende doen om te voorkomen dat werkdruk overslaat in werkstress?

Verschil werkdruk en werkstress

Voordat we kunnen uitleggen wat het verschil is tussen werkdruk en werkstress, kijken we eerst naar de verschillende soorten werkdruk. Die is namelijk niet voor iedere medewerker hetzelfde. Het verschil zit vaak tussen druk voelen en druk zijn. Een medewerker kan druk zijn, een volle agenda hebben met de ene afspraak na de andere. Echter hoeft de medewerker hier geen werkdruk door te ervaren. Het kan ook zijn dat een medewerker, ongeacht de volheid van de agenda, werkdruk ervaart. Vaak maakt een medewerker zich dan op een negatieve manier druk om iets rondom het werk. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten door:

  • Slecht slapen;
  • Niet naar het werk willen gaan;
  • Of veel afleiding zoeken.

Werkdruk kan worden onderverdeeld in 4 categorieën:

Kwantitatieve werkdruk

Dit is de werkdruk die wordt ervaren wanneer een medewerker (te) grote hoeveelheden werk in een (te) korte tijdsperiode moet verrichten.

Kwalitatieve werkdruk

Kwalitatieve werkdruk is er wanneer een medewerker werk moet verrichten met een (te) hoge moeilijkheidsgraad.

Objectieve werkdruk

Dan gaat het om de werkdruk die te meten is door anderen, zoals aantal gewerkte uren en productiviteit. Het gaat dan om de feitelijke en vaak meetbare punten van het werk van een medewerker. 

Subjectieve werkdruk

Dit is de mate waarin de medewerker werkdruk ervaart. Deze laatste variant wordt niet alleen bepaald door de beleving van de medewerker, maar ook door de objectieve kenmerken van de functie.

Werkstress

Een gevolg van aanhoudende werkdruk is werkstress. Het is dan vaak terug te vinden in de ‘te’ bij alle soorten werkdruk: te veel uren, te veel deadlines of te veel afspraken. Er wordt namelijk iets van een medewerker verlangd wat buiten het bereik en buiten de capaciteit ligt.

Werkstress heeft een negatief effect op de productiviteit van een medewerker, het verlaagt het werkgeluk en heeft, wanneer de stress lang aanhoudt, (langdurig) verzuim tot gevolg. Dit verlaagt de duurzame inzetbaarheid van een medewerker en daarmee ook van de organisatie.

Tips tegen te hoge werkdruk

Als werkgever speelt u een belangrijke rol bij het behapbaar houden van de werkdruk. Voor iedere medewerker is de werkdruk die hij of zij ervaart anders. Ook niet iedereen heeft ondersteuning nodig bij het verlagen van de werkdruk. Toch is het fijn dat u weet wat u kunt doen wanneer de medewerker of u zelf merkt dat de werkdruk te hoog wordt.

  1. Onderzoek de oorzaak

Een te hoge ervaren werkdruk ontstaat vaak niet spontaan. Het kan dus dat er vanuit een bepaalde taak, werkzaamheid of vraag een verhoogd stressniveau ontstaat.  Zoek uit waardoor het ontstaat en kijk of u er iets tegen kunt doen. Dit betekent niet dat de medewerker die werkzaamheden niet meer hoeft uit te voeren, maar het kan wel zijn dat u de taak eerst met uw medewerker doorneemt en prioriteert voordat de medewerker eraan begint.

  1. Houd structuur

Weten wat er op een dag gedaan moet worden en wat er op je af kan komen, kan helpen in het verminderen van de werkdruk. Maak een takenlijstje en zet er een einddatum of -tijd bij zodat je niet in de knoei komt met andere taken.

  1. Help bij loslaten

Ervaart een medewerker veel werkdruk van een taak? Dan kan het zijn dat dit ook overslaat naar andere taken waarvan een medewerker juist energie krijgt; bijvoorbeeld naar de privésituatie. Ondersteun daarom de medewerker bij het loslaten van de werkdruk, zodat dit gevoel niet de overhand neemt tijdens het werk en daarbuiten.

Verhoog de duurzame inzetbaarheid

Verhoog de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, en daarmee ook van uw organisatie met paraDIGMA groep. Ga voor meer informatie over onze aanpak en onze labels naar onze website en neem vrijblijvend contact met ons op.

Het laatste nieuws