De Arbodienst

Personal trainer-4

Welkom op paraDIGMA.nl

De Arbodienst

De arbodienstverlener met een eigenzinnige kijk

Verzuim is een onderwerp waar u als werkgever, leidinggevende of hr-professional liever niet teveel over nadenkt. Tegelijkertijd wil iedere organisatie dat de medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Bovendien wilt u uw medewerkers zo goed mogelijk bijstaan als zij toch in het verzuim terecht komen. Dan is het fijn als u een partner heeft die u ondersteunt. 

De Arbodienst is een gecertificeerde arbodienstverlener én uw partner op het gebied van verzuim, vitaliteit en arbeidsomstandigheden!

Wij geloven dat: 

  • Verzuim in de basis geen medisch probleem is en dat ziekte slechts één van de oorzaken is van verzuim. Daarom spreken wij van arbeidsverzuim, in plaats van ziekteverzuim; 
  • Verzuim minder vaak voorkomt in organisaties waar een positieve organisatiecultuur, persoonlijk leiderschap en een menselijk aanpak de norm is;
  • Een vitale organisatie met bevlogen medewerkers bijdraagt aan een optimaal en duurzaam organisatieresultaat. Bevlogen medewerkers ervaren namelijk meer werkplezier, een hogere duurzame arbeidsproductiviteit en verzuimen minder; 
  • De aanpak van arbeidsverzuim een managementkans is om de organisatie vitaal en toekomstbestendig te maken;
  • De leidinggevenden en de medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor de organisatiecultuur, arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van arbeid.

Bent u er klaar voor om uw organisatie vitaal en toekomstbestendig te maken?

dearbodienst-200x100

Bent u klaar om uw organisatie vitaal en toekomstbestendig te maken? 

De professionals van De Arbodienst helpen u en uw leidinggevenden de regie te krijgen in vitaliteits- en verzuimmanagement en in de preventieve maatregelen.

Ga naar de site.