Ons label Oxhill7

Opticien-7 spiegel (1)

Welkom op paraDIGMA.nl

Ons label Oxhill7

Oxhill7 is specialist op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht en adviseert werkgevers en medewerkers over complexe aspecten van re-integratie, outplacement, arbeidsdeskundig onderzoek en meer. Oxhill7 richt zich op het beoordelen van belastbaarheid en beperkingen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast beantwoorden zij vragen over aansprakelijkheid, causaliteit en de toerekenbaarheid van gedrag.