Jessica Meijboom

Testimonials-187

Welkom op paraDIGMA.nl

Testimonials-175
Kwaliteitsmedewerkster bij paraDIGMA groep

Jessica Meijboom

Waarom werk ik bij de paraDIGMA groep? Omdat de werkomgeving en de sfeer hoe er met elkaar wordt omgegaan mij enorm aanspreekt. Je bent niet één van de vele FTE’s of een nummertje, paraDIGMA groep voelt eerder als een grote familie aan. We komen waar nodig voor elkaar op en handelen uit een team gevoel. Niet ieder voor zich maar met elkaar voor elkaar. paraDIGMA groep heeft mij een leuke groep collega’s gebracht, samen ondernemen we leuke en ontspannende activiteiten zoals de FitSquad en andere bijeenkomsten zoals symposia en feesten.

paraDIGMA groep betekent voor mij het buiten de lijnen denken en soms verder kijken dan je neus lang is. Hierdoor kom je tot de meest creatieve en nieuwe inzichten. Het brede samenwerken met de verschillende labels maakt je kennis en inzicht gebied breder. Je krijgt de mogelijkheid om, zodra je zelf de regie pakt, jezelf verder te profileren.

paraDIGMA groep heeft mij een bredere en creatievere  kijk gebracht. Het zit hem veelal in het omdenken. De kokervisie wordt voorkomen en dat komt ten goede aan de dienstverlening naar de klanten. Het doet een constant beroep op jouw creatieve brein en dat houdt je scherp. Het heeft mij mijn zelfontwikkeling verder uitgebreid uitbreiden en tot interessante taken gebracht. Ik werk nu deels voor de afdeling Kwaliteit en deels vanuit het expertise team van De Arbodienst. Ik monitor en coach onder andere de , werf ik nieuwe collega’s organiseer en faciliteer ik een groot deel van onze collega’s in hun werkzaamheden. Ook houd ik me bezig met het opstellen van ons beleid rondom landelijke taakdelegatie.

Bij paraDIGMA groep heb ik leren omdenken en dat initiatief nemen je wat oplevert; men luistert niet alleen naar jouw initiatieven, er wordt ook echt iets mee gedaan.  Alles is mogelijk zodra je iets vraagt en direct ook goed kan beargumenteren.  Je kwaliteiten worden benut en verbreed!

Wil jij net als Jessica komen werken bij paraDIGMA groep? Bekijk dan snel ons vacature aanbod en solliciteer!

Kom werken bij paraDIGMA groep