Over ons

ParaDIGMA groep is een innovatieve en trendsettende groep van samenwerkende bedrijven met expertise op alle deelgebieden van Duurzame Inzetbaarheid. Al onze labels werken vanuit dezelfde visie en overtuiging; het draait om mensenwerk. Wij denken creatief en kijken anders naar uw organisatie. Dit doen wij Proactief, eerlijk en kritisch. Durf te veranderen!

Onze aanpak kenmerkt zich als mensgericht, de-medicaliserend, vakbekwaam, uiterst gedreven, flexibel maar bovenal resultaatgericht. Omdat geen organisatie of mens hetzelfde is en zowel de markt als uw organisatie voortdurend veranderen, zijn onze diensten altijd op maat en flexibel! Daardoor zijn wij in staat steeds op uw actuele behoeften in te spelen en oplossingen te bieden.
Wat uw vraagstelling ook is, wij regelen het!

Wat betekent ParaDIGMA?

Een paradigma is een samenhangend stelsel van modellen en theorieën waarbinnen de werkelijkheid beschreven wordt. Middels nieuwe inzichten, onderzoeken, modellen en theorieën kan een nieuw paradigma worden geschapen. Dit wordt een paradigma-shift genoemd, oftewel een revolutie in de wetenschap.

“Galileo Galileï schiep met zijn theorie dat de zon niet om de aarde draait maar andersom, een nieuw paradigma.”

Waar staat ParaDIGMA groep voor?

DIGMA staat voor Duurzame Inzetbaarheid & GezondheidsManagement. Para staat voor de samenhang hierin.

In het dagelijks leven spelen paradigma’s een grote rol in hoe we de wereld zien, hoe we situaties beoordelen en hoe we daarmee om gaan. Dit leidt niet altijd tot succes. Misschien klopt dan je paradigma niet. Om wél succesvol te zijn is er in onze ogen maar één advies: Durf te veranderen! Met andere woorden een paraDIGMA-shift. Wij ondersteunen u hierbij en durven ons te committeren aan resultaat!

Tot onze klantenkring behoren gerenommeerde en aansprekende namen, actief in diverse sectoren en zowel werkzaam in het grootbedrijf als in het MKB. U kunt ons altijd vragen om gerichte referenties!

Neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

 

“Verandering als enige constante”

Heraclitus, een Griekse filosoof die tussen 540 en 480 v. Christus leefde, onder andere bekend van de uitspraak: “verandering als enige constante”. Vandaag de dag heeft hij nog steeds en misschien wel juist meer dan ooit, het gelijk aan zijn zijde. We zien de wereld in een steeds sneller tempo veranderen. Als organisatie moet je ook blijven veranderen om succesvol te blijven. Te lang wachten met innoveren kan funest zijn, al kan één enkele innovatie uw organisatie ook weer volledig terug aan de top brengen. Toch heerst er toch vaak weerstand tegen veranderingen, onder personeel, managers, directie etc. Opgelegde veranderingen ondervinden vaak deze genoemde weerstand en mislukken dan over het algemeen ook. Daarom is het zo van belang dat veranderingen breed gedragen worden binnen een organisatie en alle betrokkenen ook willen veranderen omdat ze de meerwaarde ervan zien. Een verandering van binnenuit heeft dus veel meer kans van slagen. Om als organisatie toekomstbestendig te zijn is het inspelen op marktontwikkelingen niet voldoende alleen, de organisatie en haar medewerkers moeten in staat zijn om te willen en durven veranderen. Leiderschap en toekomstvisie spelen hierin belangrijke rollen. Verandering als constante gaan zien en vooral als constante kans op verbetering! Pas dan ontstaat een duurzaam inzetbare organisatie, klaar voor de toekomst, hoe die er ook uit ziet en hoe vaak deze ook nog verandert. paraDIGMA Groep ondersteunt u graag in uw zoektocht naar uw duurzaam inzetbare organisatie, mogelijk in specifiek door één van onze labels.

Ga hier naar een overzicht van onze labels .