Onze aanpak, onze kijk op verzuim

Personal trainer-1

Welkom op paraDIGMA.nl

We houden de spiegel voor

Wie zich lekker voelt, gaat met plezier naar zijn werk. En wie plezier heeft in zijn werk, voelt zich lekker. Daar zijn we met paraDIGMA groep op gespitst: de vitaliteit van de mens in organisaties staat bij ons bovenaan. En als een medewerker even niet meer ‘de oude is’, dan gaan we op zoek naar de beste oplossing; voor de medewerker én voor de organisatie! 

Wij zetten in op persoonlijke leiderschap en een gezonde bedrijfscultuur

Helaas spreken we ook mensen die in de kern niet ziek zijn, maar zich letterlijk ziek voelen. En die het niet kunnen opbrengen om ’s ochtends uit bed te komen. Heel vaak komt dat door een combinatie van twee zaken: persoonlijk leiderschap en bedrijfscultuur. 

Een gezonde bedrijfscultuur

Organisaties waar medewerkers zinvol werk doen, vrijheid ervaren en waardering krijgen, hebben een gezonde bedrijfscultuur. Helemaal wanneer medewerkers elkaar eerlijke feedback geven door met elkaar in gesprek te gaan over elkaars gedrag: successen, maar ook waar het beter kan. Zo kunnen medewerkers zich ontwikkelen. Het tegenovergestelde is ook waar: bedrijven waar geen autonomie, waardering en feedback wordt gegeven, hebben een ongezonde bedrijfscultuur. Het verzuim onder medewerkers bij dit type organisatie is hoog.

Persoonlijk leiderschap 

Of je je goed voelt, is ook voor een belangrijk deel afhankelijk van hoe jij in het leven staat. Heb je voldoende grip op je leven? Eet je gezond, ga je op tijd naar bed, rook je? Maar ook: is je baan nog wel je baan, neem je verantwoordelijkheid voor eerder gemaakte keuzes, ben je bereid te veranderen om een stap verder te komen? Mensen die geen grip ervaren op hun eigen leven, verzuimen vaker.

Hoe we dat doen? 

Wij adviseren en we prikkelen. Wij houden een spiegel voor en stimuleren organisaties en medewerkers naar zichzelf te kijken, te reflecteren en stappen te zetten. Stappen naar meer werkplezier en bevlogenheid, minder verzuim en een hogere duurzame arbeidsproductiviteit.

Verandering komt van binnenuit 

Verandering wordt niet door ons opgelegd, maar komt van binnenuit. De verantwoordelijkheid voor een sterke en goede bedrijfscultuur ligt bij onze opdrachtgevers zelf. Net als dat 'de regie nemen' de verantwoordelijkheid is van medewerkers. Zo wordt verandering blijvend, omdat niet wij, maar bedrijven en medewerkers zelf de verandering in gang zetten.