Anders Denken Podcast - Generatiepact met Jan de Graaf

ADPbanner

Welkom op paraDIGMA.nl

Jan de Graaf van het AWVN over het generatiepact | Anders Denken Podcast #8

Steeds meer oudere medewerkers hebben moeite met het behalen van de pensioenleeftijd. In 2023 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Het komt er op neer dat er een grotere behoefte is om op latere leeftijd minder te werken. Heeft u binnen uw organisatie al nagedacht over de duurzame inzetbaarheid van uw oudere medewerkers? Gezien de verhoogde pensioenleeftijd zetten vakbonden in op afspraken die oudere medewerkers de gelegenheid geven om gezond hun pensioen te halen, ofwel het generatiepact. Een pact waar oudere medewerkers minder gaan werken en de jongeren kans krijgen om het op te vullen. Hoe werkt het generatiepact en hoe kunt u dit gat niet alleen financieel maar ook in beschikbaarheid opvullen?

Jan de Graaf, werkzaam bij Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), vertelt over zijn ervaringen, positief en negatief, met betrekking tot het generatiepact. Wat is het doel van het pact en is het verplicht?

“Natuurlijk kunnen ouderen nu in principe al een aanvraag doen om parttime of in deeltijd te gaan werken. Alleen heeft dat natuurlijk wel inkomenseffecten. En wat is nou een typisch kenmerk van de generatiepact? Dat als het gaat om de inkomenseffecten deze bijna, dan wel niet altijd, eerlijk verdeeld wordt tussen werkgever en werknemer. Daarbij kun je de jongeren dit gat op laten vullen en hen ook een kans bieden!” - Jan de Graaf

Beluister nu de Anders Denken Podcast

Iedere laatste donderdag van de maand kunt u weer een nieuwe aflevering beluisteren van de Anders Denken Podcast. Met deze podcast willen we prikkelen, informeren en inspireren op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.

Het laatste nieuws