“Dokter, ik heb buikpijn (van de spanning)”

man-wearing-white-top-in-front-of-woman-wearing-blue-long-1181715

Welkom op paraDIGMA.nl

psychische klachten op de werkvloer

“Dokter, ik heb buikpijn (van de spanning)”

Gemiddeld is de Nederlandse werknemer één keer per jaar ziek voor de duur van ruim zes dagen (bron: CBS). Griep of verkoudheid is nog steeds de meest genoemde reden wanneer werknemers zich ziekmelden.

Bij een ziekmelding met de omschrijving ‘in omarming met de wc-pot’ denk je als werkgever hoogstwaarschijnlijk niet aan psychische klachten. Ook de werknemer is zich in veel gevallen bij ziekte of lichamelijke klachten niet bewust van de eventuele rol van de psyche. Indien de werknemer zich wel bewust is van aanwezige psychische klachten, wordt hier vaak niet over gesproken (zie het artikel ‘We praten over onze voetbalknie, maar zwijgen over ons hoofd’).

Lichamelijke reacties op stress/spanning ontstaan doordat het lichaam bij blootstelling aan stress stresshormonen aanmaakt. Zo zorgt het hormoon adrenaline voor een verhoogde hartslag en diepere ademhaling, terwijl het hormoon cortisol energie vrijmaakt in het lichaam om te reageren op stress. Als de factoren die de stress veroorzaken opgelost worden, zal het lichaam zich herstellen. Maar als dit niet gebeurt en de stress aanhoudt, kunnen de stresshormonen zorgen voor allerlei lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, rug-/schouder-/nekklachten, hoofdpijn, buikpijn en duizeligheid.

Er bestaat geen simpele test om te ontdekken of een lichamelijke klacht een uiting is van stress. Dit valt ook niet te herleiden door een arts. Helaas, want als er sprake is van een rol van de psyche en dit niet tijdig herkend wordt, kan dit resulteren in een langdurige ziekmelding.

Het is als werkgever belangrijk om ruimte te creëren om met werknemers niet alleen stil te staan bij de lichamelijke klachten, maar ook mogelijke stressfactoren bespreekbaar te maken. Durf als leidinggevende door te vragen over hoe het werkelijk met iemand gaat, want elke reactie die daarop volgt zal zorgen voor waardevolle inzichten in de gemoedstoestand van de medewerker.

Wilt u meer informatie over het signaleren van psychische klachten of bent u geïnteresseerd in onze workshop ‘Signaleren en herkennen psychische klachten’? Neem dan contact op met PSION via info@psion.nl.

Het laatste nieuws