Onze labels

Maak kennis met onze labels

Het creëren van bewustwording om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven en daarmee dus de noodzaak tot verandering; deze gedachte brengen we tot uiting in al onze diensten. Voor uw organisatie én de mensen die daarin werken. De labels binnen paraDIGMA groep werken nauw met elkaar samen. Op deze manier kunnen wij u optimaal ondersteunen en begeleiding bij uw duurzaam inzetbaarheidsvraagstuk.

Bouwplaats-18
De Arbodienst
dearbodienst-200x100
Ons label De Arbodienst
Een eigenzinnige en moderne kijk op verzuim

De Arbodienst is een arbodienstverlener met een moderne en eigenzinnige kijk op verzuim en alles wat daarmee te maken heeft. De Arbodienst kijkt namelijk verder dan alleen het aanpakken van verzuim; zij ondersteunen organisaties bij het creëren van een vitale en toekomstbestendige organisatiecultuur, waardoor verzuim zoveel mogelijk voorkomen wordt. Waarom? Omdat verzuim vaker voorkomt in organisaties waar een positieve organisatiecultuur, persoonlijk leiderschap en een menselijk aanpak niet de norm is.

Diensten De Arbodienst

Verzuimbegeleiding - Verzuimbegeleiding MKB - RI&E - Diverse trainingen en workshops

Kantoor - manager-18
PSION
psion-200x100
Ons label PSION
Goed in je vel, beter in je werk

PSION staat voor Psychische Interventies en Ondersteuning Nederland. Wanneer een medewerker door psychische klachten uitvalt, is het zaak zo snel mogelijk te beginnen met professionele begeleiding. De psychologen van PSION helpen organisaties en hun medewerkers bij preventie en aanpak van psychische klachten. Niet door het plakken van etiketten, maar door de mens met al zijn mogelijkheden en (tijdelijke) beperkingen, centraal te stellen. Als een medewerker door psychische klachten niet (goed) in staat is zijn of haar werk uit te oefenen, is het niet zinvol om vast te stellen hoe diep de put is, of hoe die eruit ziet. Veel interessanter is het bepalen van een manier om uit de put te komen. In de aanpak van PSION draait het daarom niet om de theorie of om diagnoses en protocollen, maar om het vinden van een oplossing die werkt. Werk is daarbij belangrijk. Actief zijn helpt! 

Diensten PSION 

Psychische interventies - de Beter in je vel-lijn - EMDR - Coaching - Trainingen & workshops - Sparringssessies voor leidinggevenden

Autogarage-12 spiegel (3)
Resolu
resolu-200x100
Ons label Resolu
Voor een optimale schadelastbeheersing

Resolu is ontstaan vanuit de samenwerking van de diverse labels binnen de paraDIGMA groep. Resolu helpt werkgevers in alle sectoren bij het beheersen en oplossen van Ziektewet- en WGA dossiers. De casemanagers zoeken samen met de organisatie naar de juiste oplossing voor maximale grip op de financiële risico's van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Tevens organiseert Resolu webinars, trainingen en consultancy met betrekking tot deze onderwerpen.

Diensten Resolu

Ziektewetbegeleiding - WGA-begeleiding - Bezwaar & Beroep - Eigenrisicodragerschap - Re-integratiecheck bij Arbeidsongeschiktheid - Trainingen - Detachering (register) Casemanager - WHK beschikking - Inzet arts bij Ziektewet en/of WGA

Bouwplaats-13
Inverzo
inverzo-200x100
Ons label Inverzo
Uw partner op het gebied van Arbeidsdeskundigheid

Soms gebeurt er iets in iemands leven waardoor er beperkingen ontstaan in het verrichten van werkzaamheden. Dan biedt Inverzo uitkomst! Inverzo is gespecialiseerd in arbeidsdeskundige onderzoeken, Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoeken en loonwaarde-adviezen voor organisaties, arbodiensten, verzekeraars en gemeentes.

Bij Inverzo is een arbeidsdeskundig onderzoek altijd in goede handen; samen met de medewerker en de werkgever onderzoekt de arbeidsdeskundige de mogelijkheden voor arbeid. Naast arbeidsdeskundige onderzoeken, loonwaardeadvies en Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoeken, adviseert Inverzo verschillende gemeentes in Nederland over de arbeidsmogelijkheden van mensen die onder de Participatiewet vallen.  

Diensten Inverzo

Arbeidsdeskundig onderzoek - Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek - Loonwaardeadvies - Sociaal Medisch Advies

getFIT banner 1
getFIT
getfit-200x100
Ons label getFIT
De opstap naar vitaliteit

Zorg goed voor jezelf: ben fit, blijf fit of word fit. Het is een opdracht aan iedereen. Thema's als gezondheid en vitaliteit worden steeds belangrijker voor organisaties. Als werkgever wilt u immers dat uw medewerkers fit aan het werk zijn en blijven; zowel fysiek als mentaal. Het doel van getFIT: leidinggevenden en medewerkers in organisaties helpen vitaal te zijn en vitaal te blijven. Waarom getFIT met haar team van vitaliteitscoaches inzet op fitte en gezonde medewerkers? Omdat fitte en vitale medewerkers veel minder vaak verzuimen dan niet fitte medewerkers. Zo simpel is het. getFIT ziet vitaliteit dan ook als preventie!

Diensten getFIT 

Werkplekonderzoeken - Trainingen en workshops rondom vitaliteit en preventie - Budgetcoaching - de Vitaliteitskermis.  

Opticien-10
optios-200x100
Ons label Optios
Geen match meer tussen een medewerker en het werk?

Een veelvoorkomende oorzaak van verzuim is dat een medewerker niet meer op zijn of haar plek zit bij de huidige werkgever. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld door een conflict of door veranderingen in de organisatie of in het takenpakket van de medewerker. Maar ook beperkte mogelijkheden voor doorgroeien of persoonlijke ontwikkeling kunnen voor een medewerker redenen zijn om zich niet meer in de organisatie thuis te voelen. Hoe dan ook, als een medewerker niet meer op zijn of haar plek zit in de organisatie, is het zaak zo snel mogelijk te handelen. Denk dan aan Optios! De consultants van Optios kijken samen met de medewerker wat hij of zij wél kan en wil. En vinden een baan waar iemand letterlijk op zijn plek is.

Diensten Optios 

Spoor 2-trajecten - Loopbaanbegeleiding - Jobcoaching - Ontwikkeladvies - Haalbaarheidsonderzoeken - Outplacement-trajecten - Spoor 3-trajecten. 

Brandweer-15
Immediator
Immediator_Logo_Tegel-01
Ons label Immediator
Meedenken aan de beste verzuimaanpak

Immediator plaatst zelfstandig gevestigde, gecertificeerde bedrijfsartsen in organisaties die graag zelf de regie nemen in de aanpak van verzuim en duurzame inzetbaarheid. We denken graag met u mee over de inrichting van de verzuimaanpak en inzetbaarheid binnen uw organisatie.

Diensten Immediator

Bedrijfsartsinzet  – eigen regie – gedragsmodel- Beroep en bezwaarzaken - Consultancy en implementatie 

paradigma-argo-28
PDG Health Services
PDGHS_Logo_Tegel-01
Ons label PDG Health Services
Uw partner voor medische (arbeids)vraagstukken

Zeker in het afgelopen jaar is gebleken hoe waardevol gezondheid en vitaliteit voor ons zijn. We willen aan de slag, onze collega’s weer ontmoeten, maar vooral veilig en gezond werken met elkaar! In sommige gevallen van arbeidsverzuim of om preventief verzuim aan te pakken, is medisch onderzoek of behandeling nodig. PDG Health Services is uw partner als het gaat om medische (arbeids)vraagstukken op de werkvloer.

Diensten PDG Health Services

Preventief medische onderzoeken (PMO) – Beroepskeuringen – Zorgcoaching – Verzekeringskeuringen – Vaccinaties - COVID-19 diensten

Kantoor - manager-6 spiegel (4)
OffCourse
offcourse-200x100
Ons label OffCourse
Kies het pad wat het beste bij jou past

Ontwikkeling is de basis voor de groei van ieder mens, en dus van iedere organisatie. OffCourse geeft inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en opgesloten valkuilen van medewerkers om deze beter te kunnen benutten of juist kenbaar te maken. Dit doet OffCourse door gedrag te spiegelen. Dit kan soms confronterend zijn, maar het doel is altijd een aanpak te creëren die bij de medewerker past. 

Diensten OffCourse

Motiverende gesprekstechnieken - Verzuimgesprekken - Individuele coaching - Leiderschapstrajecten - Diverse workshops en trainingen 

Autogarage-19
Psyon
PSYON logo_300xp
Ons label Psyon
Specialist op het gebied van onafhankelijke medische diagnostiek

Psyon, niet te verwarren met ons bestaande label PSION, is specialist op het gebied van onafhankelijke medische diagnostiek en advisering. Psyon richt zich op het beoordelen van belastbaarheid en beperkingen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast beantwoorden zij vragen over aansprakelijkheid, causaliteit en de toerekenbaarheid van gedrag.

Diensten Psyon

Psychiatrische expertise - Neuropsychologisch onderzoek (NPO) - Neurologische expertise - Orthopedische expertise - Intelligentie onderzoek - (Verzekeringsgeneeskundig) belastbaarheidsonderzoek - Combinatieonderzoek - Autisme onderzoek (ASS) - ADHD/ADD onderzoek

Opticien-7 spiegel (1)
Oxhill7
logo Oxhill7
Ons label Oxhill7
Partner in re-integratie en personele mobiliteit

Oxhill7 is specialist op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht en adviseert werkgevers en medewerkers over complexe aspecten van re-integratie, outplacement, arbeidsdeskundig onderzoek en meer. Oxhill7 richt zich op het beoordelen van belastbaarheid en beperkingen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast beantwoorden zij vragen over aansprakelijkheid, causaliteit en de toerekenbaarheid van gedrag.

Diensten OxHill7

Re-integratie - Outplacement - Arbeidsdeskundig onderzoek - Jobhunting - WGA bemiddeling - UWV WerkFit - UWV naar Werk - UWV Modulaire dienstverlening - Jobcoaching - Loopbaan APK - STAP Ontwikkeladvies - Preventieve diensten