Emotionele bankrekening

Brandweer-21

Welkom op paraDIGMA.nl

Gezonde bedrijfscultuur

Wat staat er op jouw emotionele bankrekening?

Op werk communiceren we veel met collega’s. Soms gaat dat goed, en soms wat minder. Soms voel je je begrepen en soms ook totaal niet. Hoe tevreden iemand is met de relaties op het werk, en ook daarbuiten, draagt bij aan de emotionele bankrekening. Wat is het en hoeveel staat er bij jou op?

Wat is de emotionele bankrekening?

De emotionele bankrekening is een metafoor uit het boek ‘De 7 Eigenschappen Van Effectief Leiderschap’ van Stephen Covey. Deze metafoor wordt gebruikt om relaties en de kwaliteit van de relaties te typeren. Na iedere interactie wordt er een positieve of negatieve storting gedaan. Deze stortingen hebben effect op de kwaliteit van de relatie. Er zijn twee soorten bankrekeningen:

De positieve emotionele bankrekening

Allereerst is er de positieve emotionele bankrekening. Hierin stellen mensen zich positief op tegenover de ander waardoor er een soort tegoed wordt opgebouwd. Dit gebeurt door oprechte interesse te tonen, complimenten te geven en waardering te tonen. De ontvanger ervaart dit als positief en is daarom eerder geneigd om iets positiefs te doen tegenover een ander.

De negatieve emotionele bankrekening

Wanneer iets positief is, is er ook een negatieve kant. Dat is ook met de bankrekening. Dan staat de relatie als het ware ‘in het rood’. Dit gebeurt wanneer er geen aandacht is voor elkaar, er onrechtmatig kritiek wordt geleverd en mensen oneerlijk zijn tegenover elkaar. De kans is dan klein(er) dat je iets wilt doen voor elkaar.

In de dagelijkse interactie die bijvoorbeeld collega’s hebben, worden er allerlei stortingen gedaan. Zowel negatief als positief. Hierin moet een bepaalde balans worden gevonden. Pas als er meer wordt ‘opgenomen’, maakt dit dat de persoon minder geneigd is zaken op te pakken en om het extra stapje te zetten. Het is ook een kans om als collega, zodra je dit merkt, het gesprek aan te gaan over de manier van bijvoorbeeld, communiceren, afspraken nakomen en samenwerken. Daarom is het geven van feedback, op een professionele manier goed om weer te komen tot een gezonde balans in de emotionele bankrekening.

Belang positieve bankrekening voor de organisatie

De cultuur die in een organisatie heeft, heeft veel invloed op hoe gemakkelijk de emotionele bankrekening wordt verhoogd of verlaagd. Wanneer er een positieve organisatiecultuur heeft, zijn medewerkers eerder geneigd om waardering te uiten en opbouwende en eerlijke feedback te geven aan elkaar. Heerst er een negatieve organisatiecultuur, dan is het weer gemakkelijker om kritiek te leveren en oneerlijk tegen elkaar te zijn.

Het opbouwen van deze cultuur vergt veel tijd en energie van het management van een organisatie, zij zetten immers de toon en hun gedrag sijpelt door naar de rest van het bedrijf. Werkgever en leidinggevende dienen het goede voorbeeld te tonen, ook om de emotionele bankrekening positief aan te vullen, maar ook ‘fout’ gedrag aan te kaarten.

Storten op de emotionele bankrekening

Om een langdurige positieve bankrekening bij medewerkers te creëren en om ervoor te zorgen dat feedback niet direct leidt tot een enorme opname, speelt de organisatiecultuur een belangrijke factor. Wilt u uw organisatiecultuur ook verbeteren? Ga voor meer informatie naar onze website en neem contact met ons op. Wij gaan samen met u aan de slag om uw organisatie duurzaam inzetbaar de maken.

Het laatste nieuws