Wat te doen met opgespaarde vakantiedagen

strand vakantie

Welkom op paraDIGMA.nl

Wat doet u met alle opgelopen vakantiedagen?

Een stuwmeer aan vakantiedagen, hoe gaat u daar mee om?

Na alle gezondheidsmaatregelen én beperkingen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, was het in het afgelopen jaar geen voor de hand liggende tijd om vrij te nemen. We zaten immers toch alleen maar thuis. En ondanks dat we al flink op weg terug zijn, nemen we onze vrije dagen nog niet massaal op. Door onduidelijkheid of, zoals in de zorg, door enorme drukte. Wat kunt u als werkgever nu doen met alle opgespaarde vakantiedagen? Meenemen naar volgend jaar, laten vervallen, uitbetalen, spreiden? Het niet opnemen van de vrije dagen heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van uw medewerkers maar ook voor de financiële gezondheid van uw organisatie.

Verplicht vrij?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: als werkgever wilt én kunt u uw medewerkers simpelweg niet ‘dwingen’ om vrij te nemen. Een medewerker heeft elk jaar een minimum aantal wettelijke vakantiedagen, wat neerkomt op vier maal de arbeidsduur per week. De werkgever is verplicht om het opnemen van de vakantiedagen mogelijk te maken, maar andersom is de medewerker niet verplicht om deze op te nemen. Het opnemen van vakantiedagen heeft echter wel invloed op de financiële gezondheid en die van de medewerkers. En als alles straks weer normaal loopt, dan moet de organisatie weer volop draaien en kunnen medewerkers ook niet gemist worden. Daarom is het belangrijk hier aandacht aan te besteden en er met elkaar over in gesprek te gaan in ieders belang.

Drukke tijden in de organisatie

In sommige gevallen kunt u als werkgever vrije dagen weigeren. Voor de relatie met en de gezondheid van uw medewerker doet u dat uiteraard alleen als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld omdat de roosters niet gevuld raken. Als werkgever kunt u hierover in gesprek gaan met uw medewerker. Maak afspraken op maat, waarbij u zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen van de medewerker, terwijl u zelf de organisatie kunt laten draaien.

Te veel of te weinig uren

Is er juist minder werk door bijvoorbeeld de beperkende overheidsmaatregelen? Ook dan geldt dat u als werkgever de medewerker niet kunt forceren om vakantiedagen op te nemen. Wel kunt u openlijk in gesprek gaan; de kans bestaat dat de medewerkers (deels) bereid zijn om verlof op te nemen. Voor overuren heeft de medewerker, afhankelijk van hoe dit is vastgelegd in het contract en de CAO, de keuze om de uren in tijd of geld te laten uitbetalen. Deze uren zijn bovendien bovenwettelijke dagen; deze kunnen tijdens het dienstverband op een later moment worden uitbetaald.

Het belang van vakantie

Voor medewerkers is het minstens zo belangrijk om op tijd vakantie te nemen. Ga hierover in gesprek met elkaar en geef ook het belang van de medewerker zelf hierin aan. Kom samen tot een oplossing die voor beide partijen goed werkt. Geef eventueel ook aan dat de kans bestaat dat niet elke aanvraag straks goedgekeurd wordt, omdat niet iedereen tegelijk op vakantie kan.

Meer weten?

paraDIGMA groep en al haar labels werken op hun eigen manier aan de Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers. Wilt u meer weten over onze labels en wat zij voor uw organisatie kunnen betekenen? Bekijk dan onze website en neem contact met ons op.

Het laatste nieuws