Voorbereid het nieuwe jaar in: dit verandert er in 2020

Resolu beeld20

Welkom op paraDIGMA.nl

Veranderingen wet- en regelgeving

Voorbereid het nieuwe jaar in: dit verandert er in 2020

Het nieuwe jaar is aangebroken en dit betekent ook veranderingen in de wet- en regelgeving. Welke wijzigingen staan ons te wachten? En wat betekenen deze wijzigingen precies voor u? We zetten de belangrijkste veranderingen voor werkgevers en medewerkers op een rij.

Wet arbeidsmarkt in balans

Sinds 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De inwerkingtreding van deze wet is belangrijk voor werkgevers en medewerkers; zo zorgt de WAB er onder andere voor dat medewerkers met flexibel werk meer zekerheid krijgen en wordt het aannemen van vast personeel aantrekkelijker voor werkgevers.

 • Werkgevers
  Werkgevers betalen sinds 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor medewerkers met een vast contract. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om medewerkers een vast contract te bieden, in plaats van een flexibel contract.Door de WAB zijn er nu minder strenge voorwaarden voor het ontslag van medewerkers in vaste dienst. Ontslag is nu ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogeheten cumulatiegrond.
 • Payrollmedewerkers
  Payrollmedewerkers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden: medewerkers die sinds januari 2020 een payrollcontract hebben, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als medewerkers die in dienst zijn van het bedrijf. Vanaf 2021 krijgen payrollkrachten recht op een goede pensioenregeling.
 • Oproepkrachten
  Voor oproepkrachten betekent de WAB meer zekerheid op werk en inkomen: sinds januari 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepmedewerker recht op loon over de uren waarop hij of zij was opgeroepen. Na 12 maanden moeten werkgevers aan oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Wet arbeidsmarkt in balans? Kijk dan op de website van Rijksoverheid.

Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen bij het UWV als zij een medewerker ontslaan die langer dan 2 jaar verzuimt. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Met de nieuwe regeling wordt voorkomen dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan verzuimende medewerkers. Ook voorkomt de regeling dat medewerkers lang in onzekerheid blijven.

Om de compensatie aan te vragen gelden alle volgende voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • De medewerker was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
 • U betaalde hem of haar een transitievergoeding waar hij of zij recht op had.

Meer informatie

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘SZW’) heeft een factsheet ontwikkeld met vraag en antwoorden over de compensatieregeling. Meer informatie leest u op de website van het UWV.

Hulp nodig?

Dan helpt Resolu u graag. Binnen paraDIGMA groep is Resolu expert op het gebied van Ziektewet- en WGA dossiers en eigenrisicodragerschap.

Op donderdag 20 februari geeft Resolu een webinar over de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze start om 10:30 uur. Tijdens deze webinar nemen we u mee in hoe deze compensatieregeling precies werkt en wat u hier als werkgever precies voor moet doen. Meld u snel aan!

Heeft u vragen over deze compensatieregeling? Neem dan gerust contact op met Resolu.

Het laatste nieuws