Werkgever, het werk is fysiek zwaar en uw personeelsbestand veroudert…

Bouwplaats-13

Welkom op paraDIGMA.nl

Duurzame inzetbaarheid medewerker

Werkgever, het werk is fysiek zwaar en uw personeelsbestand veroudert…

Stel: uw medewerker is 55 jaar oud en werkt al 30 jaar voor uw organisatie als Operator aan een productielijn. Zijn werk bestaat uit het aan- en afvoeren van grondstoffen en het oplossen van storingen met enige tijdsdruk, want stilstand is immers productieverlies. Ondanks dat het werk fysiek zwaar is, voert uw medewerker het werk al jaren met plezier uit. Bovendien heeft hij dit werk altijd al gedaan. Echter, langzaam maar zeker merkt u dat uw medewerker zich steeds vaker ziek meldt vanwege fysieke klachten. En dit geldt niet alleen voor deze medewerker…

Herkent u het bovenstaande probleem binnen uw organisatie? Bart van Loon, Arbeidsdeskundige en RADI-adviseur bij Inverzo, loopt hier in de praktijk maar al te vaak tegenaan: organisaties waar medewerkers fysiek zwaar werk uitvoeren en waar de gemiddelde leeftijd van medewerkers hoger ligt. Hoe toekomstbestendig is zo’n organisatie?

‘We zien elkaar op korte termijn wel weer’

Van Loon: “De werkgever van de 55-jarige medewerker had de hulp van Inverzo ingeschakeld voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Ondanks dat de samenwerking prettig verliep, kwam ik met een vervelend gevoel uit het eerste gesprek met deze werkgever: “we zien elkaar waarschijnlijk op korte termijn wel weer”, zei hij. “Er zijn helaas wel meer medewerkers uitgevallen vanwege fysieke klachten…”

“En inderdaad: twee weken na het eerste gesprek met de werkgever en de medewerker, zit ik bij dezelfde werkgever aan tafel. Weer heb ik te maken met een medewerker die al een langere tijd bij de organisatie werkt, maar het werk niet meer volhoudt en verder weinig andere functies heeft uitgevoerd… Wederom is de vraag om een arbeidsdeskundig onderzoek te starten. Toen gingen bij mij de alarmbellen rinkelen. Is dit niet een organisatieprobleem?

Hoe duurzaam inzetbaar is uw organisatie?

Een organisatie met fysiek belastende werkzaamheden en met een gemiddeld hogere leeftijd van personeel, kan een risico vormen voor de toekomst als hier niet tijdig op wordt ingespeeld. Daarnaast zijn er nog meer factoren die de toekomstbestendigheid van de organisatie en de duurzaam inzetbaarheid van medewerkers en werkgevers beïnvloeden, zoals de financiële situatie en de arbeidsomstandigheden. Hoe zorgt u er voor dat uw organisatie toekomstbestendig is en blijft? En nog belangrijker: hoe kunt u er voor zorgen dat uw medewerkers gezond en vitaal zijn en blijven, ondanks dat zij dagelijks fysiek zwaar werk uitvoeren? Lastige vragen. Natuurlijk kan Inverzo een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren om de mogelijkheden voor arbeid van een uitgevallen medewerker in kaart te brengen. Maar op lange termijn biedt dit niet de oplossing. We willen uitval van medewerkers juist voorkomen. Van Loon: “in een dergelijke situatie zal er op strategisch niveau gekeken moeten worden naar de mogelijkheden om duurzame inzetbaarheid op lange termijn te implementeren in het organisatiebeleid/-strategie.”

Binnen paraDIGMA-groep zijn de RADI-adviseurs dé experts als het gaat om complexe en strategische duurzaam inzetbaarheidsvraagstukken. Zij zijn opgeleid door NiDi Bedrijfsopleidingen en werken binnen verschillende labels van paraDIGMA groep. Hij of zij gaat met de werkgever aan de slag om de organisatie weer toekomstbestendig te maken: wat is het effect van mijn beleid rondom ziekteverzuim, re-integratie en inzetbaarheid? Hoe is het gesteld met de arbeidsomstandigheden en hoe meet ik dit? Hoe ziet een toekomstbestendig personeelsbestand er uit?

Van Loon mag zich sinds 2019 ook officieel RADI-adviseur noemen: “Ik ben niet alleen Arbeidsdeskundige en specialist op het gebied van Mens, Werk en Inkomen, maar ook adviseur voor de werkgever en de toekomstbestendigheid van de organisatie. Dit past goed bij mijn werk als Arbeidsdeskundige. Als RADI-adviseur weet ik anders naar organisaties te kijken en weet ik in gesprekken werkgevers te ‘triggeren’ om op de RADI-manier naar de organisatie te kijken, namelijk met het oog op de toekomst. Verandering is immers de enige constante.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar het hele verhaal van de medewerker en hoe Bart met deze situatie om is gegaan? U leest het op de website van Inverzo! Meer informatie over de RADI-adviseur en de opleiding vindt u op de website van NiDi Bedrijfsopleidingen.

Het laatste nieuws