Update Coronavirus 13 maart: dienstverlening paraDIGMA groep

Corona update paradigma 11

Welkom op paraDIGMA.nl

Coronavirus dienstverleding paraDIGMA groep

Update Coronavirus 13 maart: dienstverlening paraDIGMA groep

Rijksoverheid en het RIVM hebben op donderdag 12 maart bekendgemaakt dat de maatregelen die van kracht waren in Noord-Brabant, nu ook gelden voor de rest van Nederland.

Deze maatregelen hebben gevolgen voor onze dienstverlening. Hieronder leest u enkele maatregelen die van belang zijn voor de dienstverlening van paraDIGMA groep. Wij blijven zoveel als mogelijk onze dienstverlening aanbieden in de vorm die u van ons gewend bent, zolang dit verantwoord en realistisch is.

Afspraken met medisch specialisten voorlopig telefonisch

Omdat het belangrijk is om de zorgprofessionals en kwetsbare mensen te beschermen tegen verdere verspreiding van COVID-19, heeft paraDIGMA groep besloten om afspraken met medisch personeel telefonisch te houden. Zo wordt het risico van nieuwe besmettingen van artsen en andere betrokkenen van het virus in deze setting verkleind. Alle gesprekken met artsen of verpleegkundigen worden telefonisch gepland t/m 31 maart a.s. Deze datum is onder voorbehoud.

Heeft u een afspraak staan met een medisch professional binnen paraDIGMA groep? Dan wordt er contact met u opgenomen om de afspraak telefonisch in te plannen. Door grote drukte, kan het in sommige gevallen wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Heeft u een afspraak ingepland met een van onze andere adviseurs? Dan vragen wij u om samen met de adviseur vast te stellen of de afspraak ook telefonisch gehouden kan worden of, indien noodzakelijk, verplaatst kan worden naar, vooralsnog, een moment na 31 maart. Dit geniet vanuit paraDIGMA groep de voorkeur. Is het noodzakelijk om een afspraak toch fysiek te laten plaatsvinden, neem dan contact op met uw adviseur om de mogelijkheden te bespreken. Een fysieke afspraak vindt alleen plaats als dit verantwoord is.

Meer informatie voor werkgevers rondom Coronavirus 

Werkgevers wordt geadviseerd om, waar dit redelijkerwijs mogelijk is, medewerkers thuis te laten werken. Ook wordt van werkgevers gevraagd om te bekijken of werktijden gespreid kunnen worden. Daarnaast worden alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers afgelast. Ook aan werkgevers wordt geadviseerd om zakelijke evenementen te annuleren. Deze aanvullende maatregelen kunnen bijdragen aan het tegengaan van besmetting. Deze maatregelen zijn, in ieder geval, van kracht tot 31 maart 2020.

Branchevereniging Oval heeft een Informatiesheet voor werkgevers over het coronavirus opgesteld en een document met Vragen en antwoorden.

Via onze website wordt u op de hoogte gehouden van de laatste nieuwsfeiten.

Heeft u vragen?

Neem, daar waar mogelijk, direct contact op met uw contactpersoon binnen paraDIGMA groep of via ons algemene telefoonnummer: 088 032 2400

Het laatste nieuws