Update coronavirus 21 april 2020: dienstverlening paraDIGMA groep

Corona update paradigma 11

Welkom op paraDIGMA.nl

Update coronavirus 21 april 2020: dienstverlening paraDIGMA groep

Het RIVM en de Rijksoverheid hebben op dinsdag 21 april een persconferentie gegeven. Premier Mark Rutte maakte bekend welke coronamaatregelen worden verlengd, welke erbij komen of worden ingetrokken. Het betreft de volgende maatregelen die vanaf dinsdag 28 april van kracht zullen gaan.

 • Het blijft essentieel dat de algemene hygiënevoorschriften naast de 1,5 meter afstand, gehanteerd worden en dat mensen met klachten thuisblijven, totdat zij minimaal 24 uur volledig klachtenvrij zijn of een test uitwijst dat zij geen COVID-19 hebben. Dit geldt ook voor mensen met lichte klachten. Ook huisgenoten van mensen met koorts blijven thuis.
 • Men schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het na de meivakantie openen van de kinderopvang, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs, beheersbaar is. De basisscholen gaan verspreid open; niet alle klassen zijn tegelijk aanwezig. Kinderopvang en speciaal onderwijs gaat wel volledig open.
 • Men vraagt het voortgezet onderwijs zich voor te bereiden om 1 maand na de heropening van de basisscholen en de kinderopvang, fysiek onderwijs op te starten, mits zich in de tussenliggende periode geen uitbraken op scholen hebben voorgedaan. Het fysiek onderwijs dient zo ingericht te worden dat de 1,5 meter afstand geborgd kan worden.
 • Men schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het toestaan van georganiseerde buitensport voor de jeugd tot en met 18 jaar, beheersbaar is. Voor kinderen tot 12 jaar is teamsport in de buitenlucht mogelijk; de 1,5 meter afstand hoeft niet gehanteerd te worden. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar mogen eveneens trainen, maar dan wel met 1,5 meter afstand.
 • Men schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het toestaan van evenementen, een reëel risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus oplevert. Omdat men niet verwacht dat dit op korte termijn verandert, is het verbod op evenementen verlengd tot 1 september 2020.
 • Men adviseert de bezoekregeling in de verpleeghuizen en ouderenzorg op dit moment nog niet aan te passen.
 • Contactberoepen (kapper, nagelstudio’s, massagesalons) blijven verboden om uitgeoefend te worden. Dit geldt tot minimaal 20 mei 2020.

Bestaande maatregelen (worden verlengd tot minimaal 20 mei 2020)

 • Houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Geen handen geven.
 • Vermijd het openbaar vervoer en andere openbare ruimtes.
 • Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts: thuisblijven! Neem contact op met de huisarts als de klachten (met name koorts) erger worden.
 • Evenementen met een vergunnings- en meldplicht blijven verboden tot 1 september 2020.
 • Groepsvorming is verboden. Wie met drie of meer mensen niet op 1,5 meter uit elkaar blijft, kan problemen krijgen met handhavers. Huishoudens vormen een uitzondering; gezinnen mogen nog wel samen naar buiten.
 • Als één gezinslid of huisgenoot koorts heeft, moet het hele gezin thuisblijven, tenzij een van de huisgenoten een vitaal beroep heeft.
 • Als u kunt thuiswerken: doe dit dan! Ook hier geldt de regel van 1,5 meter afstand en dat er sprake is van groepsvorming bij meer dan 3 personen.
 • Alle horeca blijven dicht.
 • Zorgmedewerkers met klachten die niet in ziekenhuizen werken, kunnen getest worden op het coronavirus. Datzelfde geldt nu ook voor personeel met klachten, werkzaam binnen het onderwijs en kinderopvang.

Het is van groot belang dat de afgesproken maatregelen opgevolgd blijven worden. Mochten maatregelen te snel losgelaten worden of onvoldoende worden opgevolgd, dan kan het noodzakelijk zijn opnieuw verregaande maatregelen te nemen om de epidemie weer onder controle te krijgen.

Dienstverlening paraDIGMA groep

We zijn druk bezig om voorzieningen te treffen in onze kantoren in Nieuwegein en Etten-Leur, zodat wij met inachtneming van de hygiënevoorschriften en de richtlijnen van het RIVM, onze klanten na 28 april 2020 weer kunnen ontvangen. Vooralsnog gaat het inplannen van een fysieke afspraak altijd in overleg met uw adviseur of relatie binnen paraDIGMA groep. Een fysieke afspraak kan alleen plaatsvinden als dit verantwoord is. Bij vertoon van (lichte) klachten, vindt de afspraak alsnog telefonisch plaats.

Spreekuren en afspraken met medisch professionals vinden, vooralsnog, telefonisch plaats tot minimaal 28 april 2020. Na 28 april wordt u hier nader over geïnformeerd.

Heeft u vragen?

Neem, daar waar mogelijk, contact op met uw contactpersoon binnen paraDIGMA groep of via ons algemene telefoonnummer: 088 032 2400

Het laatste nieuws